Jump to contentישראל-עברית
ישראל HPמוצרים ושרותיםתמיכה ודרייבריםפתרונותכיצד לרכוש
»  צור קשר עם HP      
 ישראל HP
חומרים מתכלים ועזרים עבורהדפסה והדמיה דיגיטלית  >  - עבור מדפסות לייזר בשחור-לבן

מדפסת מסדרת HP LaserJet 4000 Printer series - אביזרים, חומרים מתכלים והרחבת האחריות

»

לבית ולמשרד הביתי

» הדפסה והדמיה דיגיטלית
»

הירשם לידיעון האלקטרוני

»

קנה משותף מועדף של HP

»

למד על אמינות ואיכות ראשי הדיו המקוריים של HP.

»

פרטים אודות מניעת זיופים במחסניות ההדפסה של HP

content starts here

מחסניות HP Black and White Laser Toner Printer Cartridges

נייר HP Laser Everyday Paper

נייר HP Multi-use Everyday Paper


HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע על החומרים הכימיים הכלולים במוצריה במידה המתחייבת מדרישות החוק, כגון REACH (תקנה מס' 1907/2006 של הפרלמנט ומועצת האיחוד האירופי). לרשותכם דוח מידע כימי למוצר זה בכתובת:www.hp.com/go/reach.

הצהרת פרטיות
שימוש באתר זה משמעו שאתה מקבל את התנאים שלו
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P