Jump to content

Komputer uruchamia się, ale ekran monitora pozostaje pusty (Windows 8)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 8.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z połączeniem wideo między monitorem (lub telewizorem używanym jako monitor) a komputerem. Jeśli posiadasz komputer z wbudowanym monitorem, taki jak komputer HP lub Compaq serii All-in-One, zapoznaj się z dokumentem Po uruchomieniu komputera ekran pozostaje pusty .
Niniejszy dokument pozwoli ustalić, czy pusty ekran jest spowodowany przez komputer, sygnał wideo przesyłany do monitora, czy sam monitor.
NOTE: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu związanego z pustym ekranem monitora

Przed wykonaniem czynności opisanych w tym dokumencie spraw następujące elementy:
 • Sprawdź, czy monitor jest zasilany oraz czy po naciśnięciu przycisku zasilania świeci się lampka zasilania. Jeśli lampka monitora pozostaje wyłączona, monitor nie otrzymuje zasilania z gniazdka elektrycznego w ścianie lub z zasilacza sieciowego.
 • Jeśli posiadasz płaski monitor LCD, odłącz kabel zasilający monitora, odczekaj około 30 sekund, podłącz kabel z powrotem i włącz monitor. Spowoduje to zresetowanie elektroniki monitora.
 • Jeśli monitor posiada odłączany kabel wideo, użyj innego kabla w celu sprawdzenia, czy problem nie jest spowodowany uszkodzeniem kabla.
 • Odłącz wszystkie podłączone urządzenia oprócz myszy, klawiatury i monitora. Obejmuje to także wyjęcie dysków flash USB i kart pamięci do aparatu z gniazd czytnika kart pamięci.

Krok 1: Sprawdź, czy komputer emituje sygnały dźwiękowe i czy świecą wskaźniki, aby rozwiązać problem pustego ekranu monitora

W celu ustalenia, czy problem jest spowodowany przez komputer, włącz komputer i posłuchaj, jak pracuje. Przyjrzyj się lampkom komputera. Co zauważasz?
 • Jeśli po włączeniu komputera wydawany jest sygnał dźwiękowy, karta, kabel, moduł pamięci lub procesor wewnątrz komputera mogły ulec poluzowaniu. Przejdź do sekcji Zamocuj luźne elementy wewnętrzne , aby sprawdzić, czy elementy wewnętrzne nie poluzowały się.
 • Czy słyszysz, jak obracają się wentylatory komputera? Jeśli nie słyszysz dźwięku wentylatorów oraz lampki zasilania na monitorze nie świecą się, problem dotyczy komputera, nie monitora. Aby rozwiązać problem z komputerem, który się nie uruchamia, zobacz Komputer nie uruchamia się .
 • Jeśli słyszysz dźwięk obracającego się wentylatora komputera i lampki na komputerze świecą się, przyczyną problemu jest prawdopodobnie połączenie za pomocą kabla wideo lub monitor. Przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Podłącz komputer do innego monitora, aby rozwiązać problemy z monitorem

Podłącz komputer do innego monitora, aby ustalić, które urządzenie jest przyczyną problemu (monitor czy komputer). Jeśli nie posiadasz dodatkowego monitora, w celu rozwiązania problemu podłącz tymczasowo komputer do monitora znajomego.
Po podłączeniu monitora włącz komputer i monitor. Co się dzieje?
 • Jeśli na nowo podłączonym monitorze nie wyświetla się obraz, odłącz kabel i przejdź do Kroku 3: Sprawdź kabel wideo oraz styki wideo pod kątem uszkodzeń
 • Jeśli nowo podłączony monitor wyświetla pierwszy ekran startowy, ale następnie traci obraz, oznacza to, że problem jest związany z uruchamianiem systemu Windows. Przejdź do Kroku 6: Zmień rozdzielczość obrazu, aby rozwiązać problemy z monitorem w systemie Windows 8 .
 • Jeśli nowy monitor działa prawidłowo, oznacza to, że uszkodzony jest pierwszy monitor lub jego kabel. Wykonaj poniższe czynności:
  1. Wymień kabel zasilający monitora.
  2. Włącz monitor. Jeśli na ekranie wyświetlany jest obraz, problem został rozwiązany. Jeśli ekran monitora nadal pozostaje pusty, kontynuuj wykonywanie tych czynności.
  3. Wymień kabel wideo.
   Włącz monitor. Jeśli na ekranie wyświetlany jest obraz, problem został rozwiązany. Jeśli ekran monitora nadal pozostaje pusty, kontynuuj wykonywanie tych czynności.
  4. Jeśli po wymianie kabli monitor nadal nie działa, wymień monitor lub oddaj go do naprawy.

Krok 3: Sprawdź kabel wideo oraz styki wideo pod kątem uszkodzeń

Sprawdź kabel wideo oraz styki wideo pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy kabel lub styki nie są pozaginane lub uszkodzone. Wyłącz monitor i komputer i spróbuj wyprostować zgięte styki za pomocą małej metalowej rurki, np. końcówki pustego ołówka automatycznego lub długopisu.
Figure 1: Złącze wideo
Jeśli konieczne było prostowanie styków, z powrotem podłącz monitor, zwracając uwagę na to, aby kabel wideo był dobrze podłączony, a następnie włącz komputer i monitor. Jeśli ekran monitora nadal pozostaje pusty, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Zresetuj i zaktualizuj system BIOS w systemie Windows 8

Jeśli w systemie BIOS wprowadzone zostały jakieś zmiany, np. ustawienie głównego urządzenia wyświetlania obrazu, w celu przywrócenia domyślnych ustawień BIOS należy wykonać następujące czynności:
Czynności opisane poniżej można wykonać nawet wówczas, gdy na monitorze nie jest wyświetlany żaden obraz.
 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F10 przez 8 sekund.
 2. Trzykrotnie naciśnij przycisk strzałki w dół.
 3. Dwukrotnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  Jeśli ekran monitora jest nadal pusty, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Zamocuj luźne elementy wewnętrzne

Jeśli obudowa komputera była niedawno serwisowana lub przesuwana, karta, kabel, moduł pamięci lub procesor mogły ulec poluzowaniu. W takim przypadku komputer po włączeniu może emitować dźwięk. Wykonaj poniższe czynności, aby odszukać poluzowane komponenty:
WARNING:Krawędzie metalowych ścianek mogą być ostre i powodować skaleczenia. Uważaj, aby nie otrzeć skórą wewnętrznych krawędzi części komputera.
CAUTION:Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
WARNING:Krawędzie metalowych ścianek mogą być ostre i powodować skaleczenia. Uważaj, aby nie otrzeć skórą wewnętrznych krawędzi części komputera.
 1. Odłącz wszystkie przewody oprócz przewodu zasilającego. Zapisz rozmieszczenie poszczególnych przewodów, jeżeli nie masz pewności, gdzie powinny być one podłączone.
 2. Odłącz przewód zasilający, naciśnij przycisk zasilania z przodu komputera i przytrzymaj go przez 5 sekund.
 3. Wykręć wkręty mocujące panel lub obudowę komputera, znajdujące się z tyłu.
 4. Wysuń panel boczny przez tylną część komputera.
  Figure 2: Przykładowa boczna ściana obudowy. Boczna ściana obudowy komputera może wyglądać inaczej.
   Ilustracja przedstawiająca komputer leżący na boku z zaznaczonym wkrętem mocującym bocznej ściany i strzałką kierunkową wskazującą tył komputera.
 5. Delikatnie dociśnij zewnętrzne krawędzie kart i modułów pamięci, które są zainstalowane na płycie głównej, aby zapewnić ich lepsze zamocowanie. Nie dociskaj zbyt mocno.
 6. Delikatnie dociśnij złącza kabli taśmowych, aby zapewnić ich lepsze zamocowanie.
 7. Załóż panel boczny i wkręć wkręty, podłącz kable komputera i włącz komputer.
 8. Jeśli monitor nadal wyświetla czarny ekran lub komunikat „Brak sygnału”, może to oznaczać, że sprzęt wideo jest uszkodzony i konieczna będzie jego wymiana lub naprawa. Jeśli na monitorze wyświetlany jest pierwszy ekran startowy, ale nie pojawia się ekran Windows, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Zmień rozdzielczość obrazu, aby rozwiązać problemy z monitorem w systemie Windows 8

Wykonaj poniższe czynności w celu dokonania ustawień w systemie Windows, tak aby stosowana była rozdzielczość zgodna z głównym urządzeniem wyświetlania obrazu. W celu wykonania tych czynności konieczne jest podłączenie komputera do innego działającego monitora. Jeśli na monitorze nie są wyświetlane pierwsze ekrany startowe, przejdź do Kroku 8: Wymień kartę graficzną lub oddaj urządzenie do naprawy .
Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć zgodną rozdzielczość ekranu oraz ustawienia głębi kolorów ze standardowego trybu graficznego. W przypadku płaskich monitorów LCD ustaw rozdzielczość ekranu zgodnie z natywną rozdzielczością monitora.
 1. Naciśnij klawisze Windows + I i kliknij Zasilanie.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij polecenie Uruchom ponownie.
  Figure 3: Uruchom ponownie
  Ilustracja sekcji Ustawienia z wybraną opcją Zasilanie, Uruchom ponownie
 3. Kliknij Rozwiąż problemy, a następnie Opcje zaawansowane.
  Figure 4: Ekran Rozwiąż problem
   Ekran Rozwiąż problemy z wybraną pozycją Opcje zaawansowane
 4. Kliknij opcję Ustawienia uruchamiania.
  Figure 5: Ekran Opcje zaawansowane
   Ekran Opcje zaawansowane z wybraną opcją Ustawienia uruchamiania
 5. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  Komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  Figure 6: Ekran Ustawienia uruchamiania
   Ekran Ustawienia uruchamiania z wybranym przyciskiem Uruchom ponownie
 6. Naciśnij klawisz 3 lub F3, aby włączyć obraz o niskiej rozdzielczości.
  Figure 7: Ekran Ustawienia uruchamiania - lista opcji
   Ekran Ustawienia uruchamiania z różnymi opcjami uruchamiania
 7. Zaczekaj, aż system Windows się uruchomi. Podłącz oryginalny monitor, który został wymieniony. Zmień rozdzielczość na odpowiadającą domyślnemu ustawieniu monitora. Aby uzyskać pomoc na temat dostosowywania rozdzielczości obrazu, zapoznaj się z dokumentem Podłączenie monitora, projektora lub telewizora :
  NOTE:W przypadku, gdy nie można wybrać natywnej rozdzielczości monitora, należy zaktualizować sterowniki karty graficznej komputera i powtórzyć ten krok.

Krok 7: Wyłącz ustawienia zasilania w systemie BIOS w systemie Windows 8

Jeśli system Windows został niedawno uaktualniony, Windows może uruchamiać się w trybie oszczędzania energii i przed uruchomieniem może pojawiać się pusty ekran. Po załadowaniu systemu Windows (około 2 minuty po włączeniu komputera) krótko naciśnij przycisk zasilania lub klawisz wstrzymania na klawiaturze, aby sprawdzić, czy system wyjdzie ze stanu wstrzymania. Jeśli komputer uruchamia się do stanu wstrzymania przy każdym uruchomieniu, wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii w systemie BIOS.
NOTE:W celu wykonania tych czynności podłącz komputer do działającego monitora.
 1. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aby wyświetlić ekran narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Na ekranie narzędzia do konfiguracji systemu BIOS, używając klawisza strzałki w prawo wybierz kartę Zasilanie.
 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać pozycję Zarządzanie zasilaniem sprzętu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby wyłączyć ustawienie Zarządzanie zasilaniem SATA.
 5. Kliknij klawisz F10, aby zapisać zmiany.
 6. Naciśnij klawisz strzałki w lewo, aby wybrać kartę Plik.
 7. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać opcję Zapisz zmiany i wyjdź, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

Krok 8: Wymień kartę graficzną lub oddaj urządzenie do naprawy

Jeśli wypróbowano wszystkie kroki opisane w niniejszym dokumencie i problem nie ustąpił, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone.
Jeśli monitor nie działa po podłączeniu do innego komputera, monitor jest prawdopodobnie uszkodzony. Monitor należy wymienić lub oddać do naprawy. W celu uzyskania pomocy można skontaktować się z HP (w języku angielskim), jeśli posiadany monitor jest objęty gwarancją, lub z autoryzowanym serwisem, jeśli monitor nie jest objęty gwarancją.
Jeśli monitor działa prawidłowo po podłączeniu do innego komputera oraz komputer jest wyposażony w kartę graficzną, spróbuj dobrze zamocować kartę graficzną w komputerze lub wymienić ją na nową zgodnie z poniższymi instrukcjami.
CAUTION: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera, nie należy umieszczać blisko jego wnętrza żadnych przedmiotów.
 1. Wyjmij z komputera wszelkie karty pamięci, dyski flash USB oraz płyty CD/DVD, wyłącz komputer, a następnie otwórz jego obudowę.
  NOTE: Ilustracje i instrukcje na temat otwierania obudowy komputera można znaleźć w witrynie HP. Wpisz numer modelu komputera w polu Produkt, znajdującym się w górnej części tej strony, a następnie w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie otwieranie obudowy.
 2. Odszukaj kartę graficzną.
 3. Odłącz wszystkie kable podłączone do karty, a następnie wyjmij ją.
 4. Zainstaluj nową kartę graficzną i podłącz do niej kable.
 5. Podłącz przewód zasilający i włącz komputer.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+