Jump to content

Computer start niet op (Windows 7, Vista, XP)

 • PrintPrint
Dit document is van toepassing op HP notebook-pc's met Windows 7, Vista en XP.
Dit document bevat een beschrijving van de symptomen die kunnen optreden als de computer niet opstart, biedt een overzicht van de volledige probleemoplossing en koppeling naar andere documenten met stapsgewijze informatie voor het herstellen van de computer naar een goed werkende staat. Gebruik dit document als uw computer niet start of Windows niet opstart.

DOE DIT EERST - Voer een harde reset uit

Als de computer plotseling niet meer goed opstart, moet u allereerst een harde reset uitvoeren. Het uitvoeren van een harde reset zal veel problemen oplossen. Als de computer vervolgens nog steeds niet goed opstart, selecteer dan uw symptoom uit de onderstaande lijst om u te begeleiden naar de aanbevolen maatregelen om dit te corrigeren.
 1. Verwijder alle aangesloten apparaten, USB-apparaten en SD-mediakaarten.
 2. Verwijder de netadapter en de accu en houd de aan-uitknop ten minste 15 seconden ingedrukt om alle resterende stroom uit de pc te halen en de standaard opstartinstellingen te herstellen.
  NOTE:Als uw computer een verzegelde accu heeft die niet kan worden verwijderd, voert u een geforceerde reset uit zoals uiteengezet in het HP ondersteuningsdocument, Een geforceerde reset gebruiken om hardware- en softwareproblemen bij een notebook op te lossen met een verzegelde niet-verwisselbare accu .
 3. Sluit de netadapter weer aan (maar plaats niet de batterij), druk op de aan-uitknop, kijk of de lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen branden en luister of u het geluid hoort van draaiende ventilators of andere bewegende onderdelen in de computerbehuizing.
Als de computer normaal opstart na een harde reset, is het probleem opgelost. Is dat niet het geval, selecteer dan het symptoom hieronder dat uw probleem het beste omschrijft en voer de weergegeven stappen uit.
Als de verbindingen in de computer geen stroom krijgen, zullen de lampjes niet branden, produceert de ventilator geen geluid en kan de computer niet opstarten. Er zijn enkele dingen die u kunt doen om te controleren of er spanning naar de computer beschikbaar is.
SymptoomMogelijke oorzaak


Wanneer u op de aan-uitknop drukt: de notebook reageert niet, het scherm is zwart, de lampjes branden niet en er is geen geluid.


Er is iets mis met de netadapter, de accu is leeg of defect, er is een slechte verbinding in het notebook of een component op het moederbord van het notebook is defect.

Als de computer niet opstart, de lampjes niet branden en het scherm zwart blijft, kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren om het probleem op te lossen.
  Controleer of de netadapter niet beschadigd is en correct aangesloten is op een werkend wandstopcontact. Controleer of de netadapter contact maakt met het moederbord door de adapter, het snoer en de pincontacten op beschadigingen te controleren. De lampjes op het toetsenbord zullen oplichten wanneer de netadapter verbinding maakt met het moederbord.
  Als onderdelen zoals de netadapter of de pincontacten op de adapter beschadigd zijn, moet er wellicht een HP gecertificeerde reparatie worden uitgevoerd.
  Als u een andere netadapter hebt of een power-pack die voor de computer is ontworpen, sluit u deze aan op de computer en probeert u de computer op te starten. Als u meerdere computers of toegang tot een andere computer hebt, controleer dan of u de adapter gebruikt die bij de computer hoort.
  CAUTION:Het gebruik van een netadapter die niet aan de stroomvereisten voldoet of de verkeerde aansluiting heeft, kan tot schade aan de computer leiden. Op nieuwere computers kan het aansluiten van de verkeerde adapter ertoe leiden dat de aan-uitlampjes knipperen, maar de computer geen stroom krijgt.
  Een accu die leeg of defect is, kan ervoor zorgen dat de netadapter niet voldoende stroom aan de computer levert om op te starten. U kunt controleren of de netadapter daadwerkelijk stroom levert, verwijdert u de accu, sluit u de netadapter aan en drukt u op de aan-uitknop. Als u in het bezit bent van een andere netadapter die geschikt is voor uw computer, gebruikt u deze om de test te herhalen.
  Als de netadapter defect is, wordt de accu daardoor mogelijk niet goed opgeladen, waardoor de computer misschien niet genoeg stroom heeft om van de accu alleen op te starten. Als u wilt controleren of er accustroom wordt geleverd, sluit u de netadapter aan, laat u de accu 30 minuten of langer opladen, ontkoppelt u de netadapter en drukt u op de aan-uitknop. Als u de beschikking hebt over een volledig opgeladen accu van hetzelfde type van een andere computer, gebruikt u deze en herhaalt u de test.
  • Als de lampjes niet oplichten of de ventilator of vaste schijf niet gaan draaien, moet de accu wellicht worden vervangen.
  • Als de tests van zowel de accu als de netadapter mislukken, is er misschien iets mis met het moederbord, waardoor onderhoud door HP noodzakelijk is.
  • Als de lampjes wel oplichten en de pc normaal opstart, moet de netwerkadapter wellicht worden vervangen.
  • Als de lampjes wel oplichten maar de pc niet opstart, gaat u naar het gedeelte Symptoom: Lampjes branden, ventilator maakt geluid maar het scherm is zwart of leeg .
SymptoomMogelijke oorzaak


Wanneer u op de aan-uitknop drukt, knipperen sommige lampjes op het toetsenbord of is er een geluidssignaal hoorbaar die een fout met een specifieke hardwarecomponent aangeeft.
Als er bij het opstarten lampjes gaan knipperen of geluidssignalen hoorbaar zijn, betekent dit meestal dat er een probleem is met de basisfunctionaliteit van een systeemkritisch onderdeel. U hebt dan technische hulp nodig om het probleem op te lossen.

De lampjes die het meest worden gebruikt zijn de lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen.

Aan de hand van het patroon waarin de lampjes knipperen of de geluidssignalen klinken kan een technicus vaststellen welke specifieke hardware-onderdelen een probleem vertonen.

Het patroon waarin de lampjes knipperen of de geluidssignalen klinken en wat dit betekent, verschilt per computer.


Wanneer een nieuwe computer voor het eerst wordt gebruikt, knippert het witte lampje voor de netvoedingaansluiting.
Accu is nog in de 'Verzendmodus'. Het lampje blijft knipperen, ook wanneer de netadapter is aangesloten.

Om dit op te lossen, schakelt u de computer uit, sluit u de netstroom aan, laadt u de accu ten minste 30 minuten op en start u de computer.
Op oudere computermodellen gebruikt het diagnosesysteem tijdens het opstarten een geluidssignaal (pieptonen) om foutcodes te identificeren. Als u een geluidssignaal hoort (meestal 1-6 signalen), neemt u contact op met HP om het aantal en de duur van de signalen door te geven en om technische ondersteuning te ontvangen.
Bij HP Pavilion en Compaq Presario computers die in 2009 of later zijn gefabriceerd, gebruikt de opstartdiagnose knipperende lampjes om fouten te identificeren. Als u ziet dat de leds bij de Caps Lock- of Num Lock-toetsen knipperen (meestal 1-8 keer in een serie), neem dan contact op met HP voor ondersteuning.
Knippercodes en geluidssignalen dienen een vergelijkbaar doel, maar gelijke aantallen geven niet hetzelfde probleem aan. De codes verschillen per model en u moet het exacte modelnummer van uw computer weten.
Als er een opstartprobleem is en u de lampjes op het toetsenbord enkele malen ziet knipperen, of als u geluidssignalen hoort, voer dan de volgende handelingen uit:
 1. Druk op de aan-uitknop om de computer uit te schakelen en kijk of er lampjes op het toetsenbord knipperen of luister of u pieptonen hoort.
 2. Tel het aantal keren dat er binnen een sequentie wordt geknipperd of dat er een geluidssignaal klinkt.
  Na de knipper- of geluidssequentie is er een pauze van enkele seconden, waarop de sequentie weer wordt herhaald (meestal 3 keer). Nadat de knippersequentie is herhaald, zullen de lampjes niet oplichten totdat er nogmaals op de aan-uitknop wordt gedrukt.
 3. Neem contact op met HP voor technische ondersteuning en geef de sequentie van de knippercode of de geluidssignalen door. U moet ook het exacte modelnummer of de exacte productnaam voor uw computer bij de hand hebben.
Als u net een interne hardwarecomponent (geheugenmodule, vaste schijf etc.) hebt vervangen en er een foutbericht met een knippercode of geluidssignaal wordt gegeven, is het onderdeel misschien niet correct aangesloten. Om dit probleem te verhelpen, moet u de nieuwe onderdelen verwijderen en opnieuw installeren.
Wanneer elektrische stroom beschikbaar is voor het moederbord van de computer, zullen verschillende lampjes oplichten wanneer op de aan-uitknop wordt gedrukt.
SymptoomMogelijke oorzaak


Wanneer u op de aan-uitknop drukt: Ledlampjes knipperen of branden, het geluid van een draaiende ventilator is hoorbaar, maar het scherm blijft zwart en de computer start niet op.
Een zwart scherm zonder foutbericht geeft meestal aan dat er een probleem is met de basisfunctionaliteit van een kritiek onderdeel. Er zijn enkele stappen die u kunt nemen voordat u contact opneemt met HP voor technische ondersteuning om het probleem op te lossen.

Een hardwarecomponent, zoals een geheugenmodule of een bootable vaste schijf of optische schijf, is niet correct geïnstalleerd of is losgeraakt omdat de computer werd aangestoten of is gevallen.
Als de ledlampjes branden en het geluid van een ventilator hoorbaar is, maar het scherm zwart blijft en de computer niet wil opstarten, dan kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren om dit opstartprobleem op te lossen. Als u niet de benodigde harde reset heeft uitgevoerd, moet u dat nu doen. Raadpleeg het gedeelte DIT EERST - Een harde reset uitvoeren voor meer informatie.
SNELLE SCHERMTEST Als er een probleem is met de achtergrondverlichting van een LCD-scherm of met een beschadigde grafische driver, kan het lijken alsof er niets op het scherm komt, terwijl de computer feitelijk wel werkt. Sluit een externe monitor aan om het display te testen.
Figure 1: Externe monitor
Afbeelding van een notebook met een externe monitor
Als het beeld op een externe monitor verschijnt, is er mogelijk een conflict met de grafische driver.
Schakel de computer uit om dit op te lossen. Schakel de computer weer in, druk op F8 en selecteer de optie Video met lage resolutie inschakelen.
Als het beeld in lage resolutie op het LCD-scherm verschijnt, kunt u de nieuwste update downloaden en installeren voor uw specifieke grafische driver.
Als het beeld niet op de computer verschijnt, neemt u contact op met HP voor technische ondersteuning.
Als het lijkt alsof de computer probeert op te starten maar dan stopt met reageren, is er mogelijk een losse interne verbinding. Losse verbindingen kunnen voorkomen wanneer een hardware-onderdeel zoals een geheugenmodule of een bootable vaste of optische schijf niet goed geïnstalleerd is of niet compatibel is met de computer, of wanneer de computer een harde klap heeft gekregen of gevallen is. Voer elk van de volgende handelingen uit en probeer vervolgens de computer opnieuw op te starten.
Als u recentelijk een onderdeel, zoals een geheugenmodule of een vaste schijf hebt geïnstalleerd of vervangen, gaat u als volgt te werk:
 • Verwijder en plaats de nieuwe onderdelen opnieuw ter controle of de verbindingen goed aangesloten zijn.
 • Verwijder de nieuwe onderdelen en plaats de oude onderdelen er weer in. Als u de nieuwe onderdelen een voor een installeert, kunt u achterhalen welk van de nieuwe onderdelen defect is.
 • Als u meerdere geheugenmodules hebt geïnstalleerd, verwijder dan de modules en installeer één module in een geheugensleuf en probeer de computer opnieuw op te starten. Als de computer niet opstart, verplaats dan de geheugenmodule naar een andere sleuf en probeer het nogmaals. Herhaal deze handeling en test elke module in elk van de geheugensleuven.
Als de computer stroom krijgt, lukt het wellicht om het EFI of de BIOS te benaderen om diagnostische tests op het geheugen en de vaste schijf uit te voeren. Raadpleeg een van de volgende documenten als u meer informatie wilt:
Als de computer niet reageert nadat u alle overige corrigerende acties in dit document heeft uitgevoerd, kunt u de computer terugzetten naar de originele fabrieksconfiguratie als u de herstelschijven van het besturingssysteem heeft en als de computer toegang heeft tot het dvd-station.
SymptoomMogelijke oorzaak


Wanneer u op de aan-uitknop drukt: Leds gaan branden, het geluid van een draaiende ventilator is hoorbaar, het notebook start niet op en een tekstbericht verschijnt op een zwart scherm.
Er kan een probleem zijn met de instructie die door het BIOS wordt verstuurd naar een hardware-onderdeel (bijv. fouten met het toetsenbord) of een incompatibele apparaatdriver.

Kan normaliter worden opgelost door bijgewerkte firmware te installeren voor een cruciaal onderdeel.

U kunt op de HP ondersteuningswebsite of de Microsoft Knowledge Base naar een specifieke oplossing zoeken.
Als het weergegeven foutbericht niet in de lijst staat, zoek dan op de volgende websites naar een specifieke oplossing:
U zou ook een of meer van de probleemoplossingen moeten uitproberen die worden vermeld in het gedeelte Symptoom: Lampjes branden, ventilator maakt geluid maar het scherm is zwart of leeg . Deze handelingen zullen de meeste problemen oplossen die ervoor zorgen dat de computer vastloopt en een leeg scherm weergeeft.
SymptoomMogelijke oorzaak


Wanneer u op de aan-uitknop drukt: Leds gaan branden, het geluid van een draaiende ventilator is hoorbaar, een tekstbericht verschijnt in een blauw scherm en de computer reageert niet meer.

Of de computer start mogelijk opnieuw op of loopt vast zonder bericht in een blauw scherm.
Er treedt een conflict op wanneer drivers en services worden geladen.

Dit kan doorgaans worden opgelost door bijgewerkte drivers te installeren of door de opstartvolgorde te veranderen.

Er wordt een foutbericht weergegeven, maar dit verdwijnt als de computer probeert automatisch opnieuw op te starten.
In sommige gevallen werkt de computer naar behoren in Windows, maar loopt deze plotseling vast wanneer u een programma start of afsluit. Problemen die een blauw scherm veroorzaken, genereren over het algemeen een specifiek bericht en hebben een specifieke oplossing. De computer kan meestal opnieuw worden opgestart door deze uit en weer in te schakelen, maar een terugkerend probleem wordt niet verholpen door het foutbericht te negeren.
Als de computer is ingesteld op automatisch opnieuw opstarten wanneer er een fout wordt gedetecteerd, start de computer opnieuw op zonder dat het foutbericht wordt weergegeven. In dat geval volgt u de onderstaande instructies, De optie Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen in de Geavanceerde opstartopties, en noteert u het specifieke foutbericht dat in een blauw scherm wordt weergegeven.
Gebruik een computer met toegang tot internet en ga naar de volgende websites voor oplossingen voor het specifieke foutbericht.
Als er geen foutbericht wordt weergegeven en de computer Windows niet kan opstarten, doet u het volgende om de automatische opstartfunctie uit te schakelen in de Geavanceerde opstartopties.
 1. Zet de computer aan en druk op F8 om het Windows geavanceerd opstarten-scherm te openen.
 2. Selecteer Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen om foutberichten te kunnen zien.
NOTE:Om in Windows XP het automatisch opnieuw opstarten na een systeemfout uit te schakelen, moet u XP service pack 2 of hoger installeren.
Als het weergegeven foutbericht niet in de lijst staat, zoek dan op de volgende websites naar een specifieke oplossing:
Als u niet op een specifiek foutbericht kunt zoeken, voer dan een of meer van de handelingen uit het volgende gedeelte, Handelingen om foutberichten in een blauw scherm op te lossen uit.
Als de computer een blauw scherm weergeeft en met reageren stopt, kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren om het opstartprobleem op te lossen.
Als de computer stroom krijgt, lukt het wellicht om het EFI of de BIOS te benaderen om diagnostische tests op het geheugen en de vaste schijf uit te voeren. Raadpleeg een van de volgende documenten voor informatie over het uitvoeren van diagnostische tests voor het geheugen en de vaste schijf.
Als Windows niet wordt gestart, schakelt u de computer in en drukt u op F8. In het scherm Windows geavanceerd opstarten, selecteert u een of meer van de volgende opties. Selecteer één optie per keer en druk op de enter-toets om te proberen het systeem opnieuw op te starten.
 • Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen om foutberichten te kunnen zien.
 • Met Uw computer herstellen kunt u onlangs geïnstalleerde software verwijderen zodat Windows een diagnostische test kan uitvoeren.
 • Laatst bekende juiste configuratie (geavanceerd) om de instellingen naar een eerdere situatie terug te zetten.
 • Opstarten in de veilige modus en dan Onlangs geïnstalleerde programma's verwijderen.
  Wanneer de computer in de veilige modus staat, klikt u op Start, Configuratiescherm en selecteert u de optie Een programma verwijderen. Wanneer de computer weer werkt, gaat u naar de website van de producent van het programma voor ondersteuning.
  Klik op Start, typ herstel in het zoekveld in en selecteer Systeemherstel in de lijst. Selecteer een Windows-herstelpunt van een moment waarop de computer nog normaal werkte en volg de instructies op het scherm.
  Klik op Start, op Alle programma's, op Bureau-accessoires, Systeemwerkset en selecteer vervolgens Systeemherstel. Selecteer een Windows-herstelpunt van een moment waarop de computer nog normaal werkte en volg de instructies op het scherm.
Als u het scherm Geavanceerde opstartopties van Windows kunt openen en de optie Veilige modus met netwerkmogelijkheden kunt selecteren en u een internetaansluiting hebt, voert u de volgende handelingen uit.
 • Open een webbrowser (Internet Explorer heeft de voorkeur voor deze specifieke taak). Ga naar de website www.update.microsoft.com en voer Windows Update uit.
 • Open een webbrowser (Internet Explorer heeft de voorkeur voor deze specifieke taak). Ga naar de pagina HP Software & Driver Downloads . Selecteer het land en de taal, selecteer de optie Software en drivers downloaden, voer de modelnaam of het productnummer in en download en installeer de nieuwste BIOS-versie.
SymptoomMogelijke oorzaak


Bij het opstarten wordt het Windows-logo weergegeven, maar het opstartproces stopt. Het toetsenbord en de muis reageren niet.
Er is een conflict wanneer services en programma's in de Windows omgeving worden geladen.

In sommige gevallen probeert de computer af te sluiten en opnieuw op te starten, maar wordt Windows niet volledig gestart.

Het is misschien nodig om de aan-uitknop 15 seconden of langer ingedrukt te houden om de computer af te sluiten.
Het Windows-logo verschijnt in een leeg scherm of er wordt een specifiek foutbericht weergegeven. De computer kan meestal opnieuw worden opgestart door de stroom uit en aan te zetten. In Windows Vista en Windows 7 is het mogelijk dat de computer u vraagt om een Windows Opstartherstel-optie te selecteren wanneer de aan-uitknop na een opstartfout opnieuw wordt ingedrukt.
Als er geen foutbericht wordt weergegeven en de computer Windows niet kan starten, doet u het volgende om de automatische opstartfunctie uit te schakelen. Zet de computer aan en druk op F8 om het Windows geavanceerd opstarten-scherm te openen. Selecteer Automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen om foutberichten te kunnen zien.
  Als de computer Windows niet opstart, schakelt u de computer in en drukt u op F8. In het scherm Windows geavanceerd opstarten, selecteert u een of meer van de volgende opties. Selecteer één optie per keer en druk op de enter-toets om te proberen het systeem opnieuw op te starten.
  • Met Uw computer herstellen kan Windows diagnostische tests uitvoeren.
  • Laatst bekende juiste configuratie (geavanceerd) om de instellingen naar een eerdere situatie terug te zetten.
  • Selecteer Veilige modus en voer dan een Microsoft systeemherstel uit naar een eerder moment.
  • Selecteer Opstarten in de veilige modus en dan Onlangs geïnstalleerde programma's verwijderen.
  U kunt de BIOS-configuratie naar de standaardinstellingen terugzetten door de computer in te schakelen en op F10 te drukken om de BIOS-set-up te openen en vervolgens op de F9-toets te drukken om de optie te selecteren waarmee het BIOS terug naar de standaardinstellingen kan worden gezet.
  Als er een conflict tussen grafische drivers is, zet de computer dan aan, druk op F8 en selecteer de optie Video met lage resolutie inschakelen. Op deze manier kunt u de nieuwste grafische drivers downloaden en installeren. Als de correcte driver eenmaal is geïnstalleerd, kunt u de gewenste resolutie selecteren.
  Zoek en verwijder virussen of schadelijke software (malware). Zie Virussen op uw computer oplossen en voorkomen (Windows 7, Vista, XP) voor meer informatie.
  De HP zelftest voor de vaste schijf kan de meeste fouten oplossen. Zet de computer aan en druk op F10 om naar de BIOS-set-up te gaan en selecteer Vasteschijftest.
  Zet de computer aan en druk op F8; selecteer de optie Opstarten in Veilige modus. Als u in Windows bent, klikt u op Start, typ Herstel in het zoekveld in en selecteer Systeemherstel. Selecteer een herstelpunt op het moment dat de computer nog correct functioneerde.
Start de computer opnieuw op. Als er een specifiek opstartfoutbericht wordt weergegeven, zoek dan op de volgende websites naar een specifieke oplossing:
Als u niet naar een specifieke foutbericht kunt zoeken, voer dan een of meer van de handelingen uit zoals hierboven beschreven in het gedeelte Handelingen wanneer er een specifiek foutbericht wordt weergegeven .
Als de computer niet reageert nadat u alle overige corrigerende acties in dit document heeft uitgevoerd, kunt u de computer terugzetten naar de originele fabrieksconfiguratie als u de herstelschijven van het besturingssysteem heeft en als de computer toegang heeft tot het dvd-station.
Als de computer is opgestart nadat u een harde reset hebt uitgevoerd en alleen de netvoeding hebt aangesloten, sluit u de computer af, plaatst u de accu en start u de computer opnieuw op met alleen de accu. Voor optimale prestaties moet u ook de accu testen en kalibreren. Zie HP accucontrole: veelgestelde vragen voor notebooks met Windows Vista of Windows 7 of HP accucontrole: veelgestelde vragen voor notebooks met Windows XP .
Als u een of meer probleemoplossingen hebt uitgevoerd en uw computer heeft het Windows-besturingssysteem normaal opgestart, zou u het volgende moeten doen om problemen in de toekomst te voorkomen:
 • Voer HP Support Assistant uit om HP software en drivers te updaten.
 • Voer Windows Update uit om het besturingssysteem en de software te updaten.
 • Voer een antivirusprogramma uit om mogelijke virussen te verwijderen.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+