Jump to content

Aktywacja systemu operacyjnego Windows 7

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 7.
Aby zapobiec piractwu oprogramowania, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows 7 przed umożliwieniem korzystania z pełnej wersji produktu. W większości komputerów przenośnych HP z systemem Windows 7 aktywacja została wykonana wcześniej w celu ułatwienia użytkownikom konfiguracji komputera. Aczkolwiek, jeśli zdecydujesz się zainstalować inną wersję systemu Windows 7 (jak na przykład aktualizację do wersji Enterprise) bądź wersję systemu Windows 7 zakupioną w sklepie, aktywacja systemu będzie konieczna. Mogą również wystąpić sytuacje, gdy system Windows wyświetli monit o aktywację produktu, nawet jeśli został on już wcześniej aktywowany.

Rodzaje aktywacji systemu Windows 7

System Windows 7 można aktywować na dwa sposoby: poprzez Aktywację produktu Windows lub Preinstalację na indywidualnym komputerze.
 • W ramach aktywacji produktu Windows przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest Identyfikator instalacji (generowany poprzez wprowadzenie klucza produktu systemu Windows 7), podawany firmie Microsoft przez użytkownika komputera przenośnego przez Internet lub przez telefon. Drugim jest Identyfikator potwierdzenia, przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji systemu Windows 7 z płyty (nie przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu HP).
 • Preinstalacja na indywidualnym komputerze odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Przed pierwszym użyciem nie są wymagane żadne czynności w celu aktywowania systemu operacyjnego. W przypadku systemów aktywowanych w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze można wymienić większość sprzętu komputerowego bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.

Ostrzeżenie antypirackie Windows 7

Ostrzeżenie antypirackie Windows 7 będzie pojawiać się okresowo, jeśli dana kopia systemu Windows nie została aktywowana. Po aktywacji systemu Windows 7 komunikat ten nie będzie wyświetlany.
Figure 1: Przykład ostrzeżenia antypirackiego Windows 7
Przykład ostrzeżenia antypirackiego Windows 7
Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 7 z wcześniejszej wersji systemu Windows lub po instalacji nowej wersji systemu Windows 7 na komputerze przenośnym, komunikat ten będzie się wyświetlał do czasu przeprowadzenia aktywacji systemu.
Jeśli komunikat z ostrzeżeniem antypirackim wyświetla się mimo tego, że komputer został zakupiony z preinstalowanym systemem Windows 7, być może system wymaga ponownej aktywacji bądź komputer należy przywrócić do oryginalnego stanu fabrycznego za pomocą aplikacji HP System Recovery.

Powody, dla których system Windows 7 może wymagać ponownej aktywacji

W przypadku nabycia komputera przenośnego z preinstalowanym systemem Windows 7 komputer może wymagać aktywacji poprzez firmę Microsoft z następujących powodów:
 • Aktualizacja systemu Windows.
 • Ukończenie procesu odzyskiwania systemu po przeprowadzeniu odzyskiwania za pomocą dysków odzyskiwania HP.
 • Instalacja pewnych sterowników i oprogramowania urządzeń.
 • Odinstalowywanie pewnych programów lub plików należących do systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja systemu BIOS lub instalacja nowej wersji systemu BIOS firmy innej niż HP.
 • Wymiana płyty głównej na płytę bez wersji BIOS specyficznej dla producenta sprzętu (OEM).

Terminy dotyczące aktywacji systemu Windows

Poniższa lista zawiera wyjaśnienia terminów używanych podczas procesu aktywacji:
 • Aktywacja produktu Windows - przed rozpoczęciem użytkowania systemu Windows wymagane jest odblokowanie komputera.
 • Preinstalacja na indywidualnym komputerze - aktywowanie systemu Windows na ogół nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika.
 • Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania - umowa, którą użytkownik systemu Windows musi zaakceptować, aby korzystać z produktu Windows.
 • Certyfikat Autentyczności (COA) - metoda identyfikacji dowodu własności potwierdzająca, że produkt nie jest sfałszowany lub skopiowany. Może to być naklejka z kodem kreskowym i numerem identyfikacyjnym produktu.
 • Identyfikator instalacji - numer generowany na podstawie klucza Certyfikatu Autentyczności wprowadzonego podczas instalacji systemu Windows.
 • Identyfikator potwierdzenia - numer umożliwiający zakończenie procesu aktywacji.

Aktywuj system operacyjny Windows 7 przez Internet

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem aktywacji systemu Windows 7 jest aktywacja przez Internet. W przypadku braku połączenia z Internetem bądź gdy nawiązanie połączenia jest kłopotliwe, przejdź do sekcji Inne sposoby aktywacji systemu Windows 7 poniżej.
Aby aktywować system Windows 7 przez Internet:
 1. Połącz się z Internetem.
 2. Kliknij ikonę Start, w polu wyszukiwania wpisz system, a następnie w oknie Panel sterowania wybierz pozycję System.
  Figure 2: System
  Okno System
 3. W oknie System przewiń do pozycji Aktywacja systemu Windows, a następnie kliknij opcję Zmień klucz produktu.
  Figure 3: Zmień klucz produktu
  Zmień klucz produktu
 4. W oknie Aktywacja systemu Windows wybierz pozycję Aktywuj system Windows teraz przez Internet.
  Figure 4: Aktywuj system Windows teraz przez Internet
  Aktywuj system Windows teraz przez Internet
 5. W polu Klucz produktu wpisz klucz produktu, kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Figure 5: Wprowadź klucz produktu
  Wprowadź klucz produktu
  Klucz produktu można znaleźć na etykiecie Certyfikat Autentyczności przyklejonej do komputera przenośnego (zwykle pod spodem) lub na opakowaniu dysku z systemem Windows 7.
  Figure 6: Klucz produktu na etykiecie z Certyfikatem Autentyczności
  Klucz produktu na etykiecie z Certyfikatem Autentyczności
  Jeśli posiadasz opakowanie dysku z systemem Windows 7, zobacz dokument Przyklejenie etykiety Certyfikatu Autentyczności systemu Windows 7 na komputerze , aby mieć do niego łatwy dostęp w przyszłości.
 6. Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem, a następnie proces konfiguracji systemu Windows 7 będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
  Figure 7: Aktywacja systemu Windows przebiegła pomyślnie.
  Aktywacja systemu Windows przebiegła pomyślnie.
Po pomyślnej aktywacji systemu Windows 7 w aplikacji System Panelu sterowania wyświetlone zostanie potwierdzenie, że system Windows został aktywowany.
Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji systemu Windows 7 można znaleźć w artykule Microsoft TechNet Technologie aktywacji systemu Windows 7 (w języku angielskim).

Inne sposoby aktywacji systemu Windows 7

W sekcji poniżej wyjaśniono inne sposoby aktywacji systemu Windows 7.
Jeśli aktywacja systemu Windows 7 przez Internet nie jest możliwa, można skontaktować się z firmą Microsoft i dokonać aktywacji przez telefon.
NOTE:Po skontaktowaniu się z firmą Microsoft nie staraj się uzyskać nowego kodu aktywacji. Microsoft odpowiada na takie żądanie, oferując nabycie nowego systemu operacyjnego. System operacyjny nie wymaga wymiany, należy jedynie ponownie aktywować obecnie zainstalowaną wersję systemu.
Aby ponownie aktywować system Windows 7 przez telefon:
 1. Odłącz komputer przenośny od sieci (bądź wyłącz połączenie internetowe).
 2. Kliknij ikonę Start, w polu wyszukiwania wpisz system, a następnie w oknie Panel sterowania wybierz pozycję System.
  Figure 8: System
  Okno System
 3. W oknie System przewiń do pozycji Aktywacja systemu Windows, a następnie kliknij opcję Zmień klucz produktu.
  Figure 9: Zmień klucz produktu
  Ekran Zmień klucz produktu.
 4. W oknie Aktywacja systemu Windows kliknij pozycję Pokaż inne sposoby aktywacji.
  Figure 10: Pokaż inne sposoby aktywacji
  Pokaż inne sposoby aktywacji
 5. Kliknij opcję Użyj automatycznego systemu telefonicznego.
  Figure 11: Użyj automatycznego systemu telefonicznego
  Użyj automatycznego systemu telefonicznego
 6. W menu Kliknij najbliższą lokalizację wybierz najbardziej odpowiedni kraj/region, a następnie kliknij Dalej.
 7. Zanotuj identyfikator instalacji i identyfikator potwierdzenia, a następnie zadzwoń pod numer podany w oknie Aktywuj system Windows teraz.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w systemie telefonicznym i zanotuj identyfikatory potwierdzenia.
 9. Wpisz numery identyfikatora potwierdzenia w polach od A do H, w tej samej kolejności, w jakiej podano je w systemie telefonicznym. Po zakończeniu operacji kliknij przycisk Dalej.
 10. Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem. Jeśli aktywacja produktu nie zakończy się powodzeniem, można spróbować aktywować system przez Internet lub wykonać odzyskiwanie systemu.
Po pomyślnej aktywacji systemu Windows 7 w aplikacji System Panelu sterowania wyświetlone zostanie potwierdzenie, że system Windows został aktywowany.
Jeśli komputer przenośny HP został dostarczony z zainstalowanym systemem Windows 7, wykonanie odzyskiwania systemu można zastosować jako alternatywę do aktywacji przez Internet lub przez telefon. Spowoduje to przywrócenie systemu Windows 7 do oryginalnych ustawień fabrycznych, w których jest on aktywowany w ramach ustawień domyślnych.
Aby wykonać odzyskiwanie systemu HP, włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F11.
W przypadku komputerów sprzedawanych w USA i użytkowanych po raz pierwszy proces odzyskiwania systemu może potrwać nieco ponad 15 minut. W przypadku komputerów sprzedawanych w innych krajach/regionach i komputerów, na których po odzyskaniu pojawi się komunikat, odzyskiwanie systemu może potrwać ponad 45 minut. Dodatkowe informacje na temat odzyskiwania systemu można znaleźć w dokumencie pomocy HP Odzyskiwanie systemu za pomocą HP System Recovery (system Windows 7) .
Po wykonaniu odzyskiwania systemu Windows lub po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows 7 powtórzenie procedury aktywacji powinno nie być konieczne. Przy odzyskiwaniu systemu mogą wystąpić następujące sytuacje.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 7 i aplikacja Recovery Manager działa, użyj aplikacji Recovery Manager, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 7, ale aplikacja Recovery Manager nie działa, użyj dysku odzyskiwania, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows, lecz do pakietu firma HP dołączyła dysk umożliwiający uaktualnienie systemu do Windows 7, należy najpierw przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego, a następnie ponownie uaktualnić system do Windows 7. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows i dokonano uaktualnienia do systemu Windows 7 bądź zainstalowano pełną detaliczną wersję systemu Windows 7, do przeinstalowania systemu należy użyć dysku DVD firmy Microsoft. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze przenośnym fabrycznie zainstalowany był system Windows 7, ale aplikacja Recovery Manager nie działa, a dysk odzyskiwania nie został utworzony, można zamówić dysk DVD do odzyskiwania systemu Windows 7. Aktywacja systemu Windows 7 może wymagać kontaktu z firmą Microsoft.

Zobacz również

Witryna Microsoft Product Activation (w języku angielskim).

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+