Jump to content

Aktywacja systemu Windows 7, Vista oraz XP

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7, Vista lub XP.
Aby zapobiec piractwu oprogramowania, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows przed umożliwieniem korzystania z pełnej wersji produktu. System Windows można aktywować na dwa sposoby: poprzez Aktywację produktu Windows lub Preinstalację na indywidualnym komputerze.
W ramach aktywacji produktu Windows (WPA) przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows, do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest identyfikator instalacji (generowany poprzez wprowadzenie klucza produktu Windows), który właściciel komputera podaje firmie Microsoft. Drugim jest identyfikator potwierdzenia przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji nowej wersji systemu Windows z dysku (nie przy użyciu funkcji HP System Recovery).
Preinstalacja na indywidualnym komputerze odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Przed pierwszym użyciem nie są wymagane żadne czynności w celu aktywowania systemu operacyjnego. W przypadku systemów aktywowanych w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze można wymienić większość podzespołów komputera bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.
W przypadku większości komputerów HP stosowana jest metoda preinstalacji na indywidualnym komputerze, co ułatwia konfigurację komputera. Jednakże w przypadku instalacji w komputerze innej wersji systemu Windows wymagane jest aktywowanie nowej wersji. Mogą również wystąpić sytuacje, gdy system Windows wyświetli monit o aktywację produktu, nawet jeżeli został on już wcześniej aktywowany.

Wersja systemu Windows

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, wybierz jeden z poniższych podrozdziałów, który dotyczy posiadanej wersji systemu Windows.
Poniższe okna są przykładowymi komunikatami wyświetlanymi w sytuacji, kiedy system Windows 7 nie został aktywowany.
Figure 1: Komunikat „Aktywacja systemu Windows”
Komunikat „Aktywacja systemu Windows”
Figure 2: Prawdopodobnie padłeś ofiarą fałszerstwa oprogramowania
Ostrzeżenie antypirackie: Prawdopodobnie padłeś ofiarą fałszerstwa oprogramowania
Te ostrzeżenia są wyświetlane co pewien czas aż do momentu aktywacji systemu Windows. Po aktywacji systemu Windows 7 komunikaty nie będą wyświetlane.
Jeśli system operacyjny został uaktualniony do wersji Windows 7 i nie został wprowadzony prawidłowy klucz aktywacji, tego rodzaju komunikaty są normalne. Aby kontynuować korzystanie z uaktualnionej wersji systemu Windows, należy wprowadzić prawidłowy klucz aktywacji.
Jeśli wyświetlane są takie komunikaty, a komputer został zakupiony z preinstalowanym systemem Windows 7, być może system wymaga ponownej aktywacji bądź komputer należy przywrócić do oryginalnego stanu fabrycznego za pomocą aplikacji HP System Recovery.
Aby wyświetlić stan aktywacji i aktywować system Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Połącz się z Internetem. Jeśli w danym momencie nie można uzyskać połączenia z Internetem, należy aktywować system w późniejszym czasie telefonicznie albo powtórzyć te czynności przy dostępnym połączeniu z Internetem.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem pozycję Komputer, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 3. Przewiń w dół okno Właściwości systemu, aby sprawdzić informacje na temat stanu aktywacji systemu Windows.
  Figure 3: Wymaga aktywacji teraz
  Wymaga aktywacji teraz
  Figure 4: Nie został jeszcze aktywowany, ale należy przeprowadzić tę czynność wkrótce
  Nie został jeszcze aktywowany, ale należy przeprowadzić tę czynność wkrótce
  Figure 5: Uaktywniony
  Uaktywniony
  Aby aktywować system Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 4. Kliknij pozycję Zmień klucz produktu.
  Aby aktywować system telefonicznie, kliknij pozycję Aktywuj system Windows teraz, kliknij pozycję Pokaż inne sposoby aktywacji, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 5. W polu Klucz produktu wpisz klucz produktu, kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Figure 6: Wprowadź klucz produktu
   Wprowadź klucz produktu
  Klucz produktu umieszczony jest na naklejce Certyfikatu Autentyczności, znajdującej się na obudowie komputera lub opakowaniu dysku z uaktualnieniem systemu operacyjnego do wersji Windows 7. W przypadku uaktualnienia systemu operacyjnego do wersji Windows 7 przenieś naklejkę Certyfikatu Autentyczności z opakowania dysku z uaktualnieniem na obudowę komputera w celu zapewnienia sobie wygodnego dostępu do zawartych na niej danych w przyszłości.
  Figure 7: Lokalizacja klucza produktu na etykiecie Certyfikatu Autentyczności uaktualnienia do systemu Windows 7
   Lokalizacja klucza produktu na etykiecie Certyfikatu Autentyczności uaktualnienia do systemu Windows 7
 6. Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem, a następnie proces konfiguracji systemu Windows 7 będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
  Figure 8: Pomyślna aktywacja systemu Windows
  Pomyślna aktywacja systemu Windows
Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji systemu Windows 7 można znaleźć w artykule Microsoft TechNet Technologie aktywacji systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Jeśli na komputerze został już zainstalowany system Windows 7, zamiast przeprowadzania aktywacji online czy przez telefon można skorzystać z funkcji Odzyskiwanie systemu. Spowoduje to przywrócenie systemu Windows 7 do oryginalnych ustawień fabrycznych, w których jest on aktywowany w ramach ustawień domyślnych.
NOTE:Jeśli dodany został sprzętu lub oprogramowanie, należy je ponownie zainstalować po zakończeniu odzyskiwania systemu.
Aby wykonać odzyskiwanie systemu, włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F11.
Dodatkowe informacje na temat funkcji odzyskiwania systemu można znaleźć w dokumencie pomocy HP Odzyskiwanie systemu za pomocą HP System Recovery (system Windows 7) .
Po wykonaniu odzyskiwania systemu Windows lub po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows 7 powtórzenie procedury aktywacji powinno nie być konieczne. Przy odzyskiwaniu systemu mogą wystąpić następujące sytuacje.
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 7 i program Recovery Manager działa, użyj go, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 7, ale program Recovery Manager nie działa, użyj dysku do odzyskiwania, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows, lecz do pakietu firma HP dołączyła dysk umożliwiający uaktualnienie systemu do Windows 7, należy najpierw przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego, a następnie ponownie uaktualnić system do Windows 7. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeśli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows i dokonano uaktualnienia do systemu Windows 7 bądź zainstalowano pełną detaliczną wersję systemu Windows 7, do przeinstalowania systemu należy użyć dysku DVD firmy Microsoft. System Windows 7 zostanie aktywowany automatycznie.
 • Jeżeli komputer został dostarczony z systemem Windows 7, ale narzędzie Recovery Manager nie działa, a dysk do odzyskiwania nie został utworzony, można zamówić dysk do odzyskiwania Windows 7 na DVD. Aktywacja systemu Windows 7 może wymagać kontaktu z firmą Microsoft.
Może zostać wyświetlony monit o aktywowanie produktu Windows Vista.
Figure 9: Komunikat „Aktywacja systemu Windows”
Komunikat „Aktywacja systemu Windows”
Na ogół aktywacja w komputerach stacjonarnych HP i Compaq w systemie Windows Vista przebiega automatycznie, jednak w pewnych okolicznościach (np. po wyłączeniu komputera w czasie konfiguracji systemu Windows) może pojawić się monit o przeprowadzenie aktywacji systemu Windows. W takim przypadku system Windows Vista wymaga aktywacji lub odzyskiwania systemu.
Jeśli nadal można korzystać z komputera z systemem Windows Vista, można kliknąć przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknąć Komputer i wybrać polecenie Właściwości, aby sprawdzić stan aktywacji produktu Windows. Przewiń w dół okno Właściwości systemu, aby sprawdzić stan.
Figure 10: Nie uaktywniony
Nie uaktywniony
Figure 11: Uaktywniony
Uaktywniony
Jeśli system Windows Vista nadal się uruchamia, można pobrać aktualizację oprogramowania, która rozwiąże problem. Skorzystaj z narzędzi Windows Update i HP Update, aby zainstalować wszystkie krytyczne aktualizacje firm Microsoft i HP, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli nadal wyświetlają się ekrany aktywacji systemu Windows lub nie udało Ci się zaktualizować komputera, pozostałe informacje w tym dokumencie pomogą Ci aktywować lub odzyskać system.
Istnieją trzy sposoby aktywacji systemu Windows Vista: za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego, modemu telefonicznego lub automatycznego systemu telefonicznego (głosowego). Dwa pierwsze sposoby wymagają połączenie internetowego, a ostatnia metoda — telefonu głosowego, aby zadzwonić na bezpłatny numer. Zastosowanie automatycznego systemu telefonicznego może potrwać kilka minut, ponieważ trzeba wprowadzić wiele cyfr. Aby aktywować komputer po pojawieniu się komunikatu o aktywacji produktu Windows, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Aktywowanie komputera:
 1. Przed rozpoczęciem procesu, jeśli masz łącze szerokopasmowe, upewnij się, że kabel sieciowy jest podłączony do komputera. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem modemu telefonicznego, upewnij się, że do złącza modemu w komputerze jest podłączona linia telefoniczna.
 2. W oknie Aktywacja systemu Windows kliknij polecenie Wpisz inny klucz produktu.
  Figure 12: Aktywacja systemu Windows: Wpisz inny klucz produktu
  Aktywacja systemu Windows: Wpisz inny klucz produktu
 3. Wpisz klucz produktu w polu klucza, a następnie kliknij przycisk Dalej. Numer klucza można znaleźć na etykiecie Certyfikatu Autentyczności, która znajduje się z boku obudowy komputera.
  Figure 13: Klucz produktu na etykiecie Certyfikatu Autentyczności systemu Windows Vista
  Klucz produktu na etykiecie Certyfikatu Autentyczności systemu Windows Vista
  Figure 14: Aktywacja systemu Windows: Zmień klucz produktu na potrzeby aktywacji
  Aktywacja systemu Windows: Zmień klucz produktu na potrzeby aktywacji
 4. Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem i proces konfiguracji systemu Windows Vista będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
  Jeśli aktywacja produktu w trybie online nie powiedzie się, zostanie wyświetlone okno „Aktywuj system Windows teraz”.
 5. Kliknij polecenie Pokaż inne sposoby aktywacji, a następnie przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlone okno „Jak chcesz aktywować system Windows?”.
  Figure 15: Aktywacja systemu Windows: Jak chcesz aktywować?
  Aktywacja systemu Windows: Jak chcesz aktywować?
 6. Jeśli modem nie jest podłączony, pomiń tę czynność.
  Jeśli modem jest podłączony, wykonaj poniższe czynności, aby dokonać aktywacji za pośrednictwem modemu:
  Upewnij się, że nikt nie korzysta z linii telefonicznej, kliknij polecenie Użyj mojego modemu, aby połączyć się bezpośrednio z usługą aktywacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Z listy rozwijanej Kliknij najbliższą lokalizację wybierz odpowiedni kraj/region, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  NOTE:NIE klikaj polecenia Aktywuj teraz system Windows w trybie online.
  Zostanie wyświetlony komunikat „Trwa łączenie z usługą aktywacji...”, a modem wybierze numer, aby dokonać aktywacji automatycznej.
  Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem i proces konfiguracji systemu Windows Vista będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
  Jeśli aktywacja się nie powiedzie, zostaniesz przekierowany do poprzedniego ekranu. Potwórz te kroki, korzystając z automatycznego systemu telefonicznego lub odzyskaj system.
 7. Aby skorzystać z automatycznego systemu telefonicznego, w oknie „Jak chcesz aktywować?” kliknij polecenie Użyj automatycznego systemu telefonicznego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Aby znaleźć dostępne numery telefonów na potrzeby aktywacji, z menu rozwijanego wybierz najbliższą Ci lokalizację i kliknij przycisk Dalej.
 9. Jeśli telefon nie znajduje się w pobliżu komputera, zapisz identyfikatory instalacji i potwierdzenia na kartce papieru.
 10. Na klawiaturze telefonu wybierz numer podany w oknie „Aktywuj system Windows teraz”.
  Figure 16: Aktywacja systemu Windows: Aktywuj system Windows teraz
  Aktywacja systemu Windows: Aktywuj system Windows teraz
 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami z systemu telefonicznego, aby wprowadzić numery identyfikatora instalacji i zanotuj numery identyfikatora potwierdzenia.
 12. Wpisz numery identyfikatora potwierdzenia w polach od A do H, w tej samej kolejności, w jakiej podano je w systemie telefonicznym. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem i proces konfiguracji systemu Windows Vista będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
Figure 17: Aktywacja systemu Windows: Aktywacja powiodła się
Aktywacja systemu Windows: Aktywacja powiodła się
Jeśli aktywacja produktu się nie powiodła, przeprowadź procedurę odzyskiwania systemu. Więcej informacji na temat odzyskiwania systemu można znaleźć w dokumencie pomocy HP Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery (Windows Vista) .
Więcej informacji na temat aktywacji systemu Windows Vista można znaleźć w dokumencie pomocy firmy Microsoft: „ Możesz zostać poproszony o aktywowanie systemu Windows Vista w komputerze, w którym system Windows Vista został już aktywowany przy użyciu licencji zbiorczej lub OEM ” (w j. angielskim).
Jeśli musisz aktywować komputer HP lub Compaq z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. W przypadku, gdy będziesz chciał aktywować system operacyjny w Internecie, stosując klucz produktu, zostaniesz poproszony o zadzwonienie do biura obsługi aktywacji firmy Microsoft. Zostaną wyświetlone właściwe regionalne numery telefonów.
 2. Przedstawiciel firmy Microsoft poprosi Cię o podanie identyfikatora instalacji (jest to numer generowany na podstawie klucza Certyfikatu Autentyczności podanego podczas konfiguracji lub instalacji systemu Windows XP) oraz marki komputera.
 3. Jeśli identyfikator instalacji okaże się zgodny z numerem przypisanym do produktu HP, przedstawiciel firmy Microsoft powinien podać identyfikator potwierdzenia, który umożliwi Ci zakończenie procesu aktywacji.
Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem, a następnie proces konfiguracji systemu Windows XP będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
Jeśli aktywacja produktu się nie powiodła, przeprowadź procedurę odzyskiwania systemu. Więcej informacji na temat odzyskiwania systemu można znaleźć w dokumencie pomocy HP Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery (Windows XP) .

Przydatne informacje

Poniżej znajduje się lista sytuacji, w których może być konieczna aktywacja produktu oraz wyjaśnienie terminów używanych podczas procesu aktywacji.
Następujące przyczyny mogą spowodować konieczność aktywacji komputera aktywowanego w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze, za pośrednictwem firmy Microsoft:
 • Uaktualnienie systemu Windows.
 • Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą narzędzia HP System Recovery przy użyciu dysków do odzyskiwania HP.
 • Zainstalowanie określonego sterownika lub oprogramowania.
 • Odinstalowywanie pewnych programów lub plików należących do systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja systemu BIOS lub instalacja nowej wersji systemu BIOS firmy innej niż HP.
 • Wymiana płyty głównej na płytę bez wersji systemu BIOS określonej dla producenta sprzętu OEM.
 • Aktywacja produktu Windows (WPA) - Przed rozpoczęciem użytkowania systemu Windows wymagane jest odblokowanie komputera.
 • Preinstalacja na indywidualnym komputerze – aktywowanie systemu Windows na ogół nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika.
 • Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (EULA) - Umowa, której postanowienia użytkownik systemu Windows musi zaakceptować, aby korzystać z systemu Windows.
 • Certyfikat Autentyczności (COA) — metoda identyfikacji dowodu własności potwierdzająca, że produkt nie jest sfałszowany lub skopiowany. Może to być naklejka z kodem kreskowym i numerem identyfikacyjnym produktu.
 • Identyfikator instalacji – numer generowany na podstawie klucza Certyfikatu Autentyczności wprowadzonego podczas instalacji systemu Windows.
 • Identyfikator potwierdzenia - Numer umożliwiający zakończenie procesu aktywacji.
NOTE:Jedno lub kilka z powyższych łączy przenosi użytkownika poza witrynę firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+