Jump to content

Uaktualnienie systemu do Windows 7

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq.
Firma HP pragnie udzielać swoim klientom pomocy w uaktualnieniu systemu komputerów HP i Compaq do Windows 7. Niniejszy dokument dotyczy instalacji systemu Windows 7 na komputerach stacjonarnych HP i Compaq. Zawiera on instrukcje opisujące proces instalacji systemu.
CAUTION:Przed instalacją systemu Windows 7 należy wykonać kopie zapasowe istotnych plików oraz sprawdzić, czy dostępne są płyty HP do odzyskiwania systemu!

Ważne informacje dotyczące instalacji systemu Windows 7

Istnieją dwie metody instalacji systemu Windows 7 na komputerze.
 • Uaktualnienie - czyli instalacja systemu Windows 7 zastępująca istniejący system Windows Vista. Większość istniejących programów, sterowników i osobistych plików jest dostępna po instalacji. Uaktualnienie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business lub Ultimate Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub 2.
 • Instalacja niestandardowa - czyli instalacja, podczas której przed rozpoczęciem instalacji systemu Windows 7 z partycji dysku twardego zostają usunięte wszystkie pliki. Przeprowadzenie instalacji niestandardowej systemu Windows 7 jest możliwe na komputerach spełniających minimalne wymagania sprzętowe. Po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej nie będą dostępne żadne z wcześniejszych programów, sterowników ani plików. Przed przeprowadzeniem instalacji niestandardowej należy koniecznie wykonać kopię zapasową ważnych plików!

Minimalne wymagania systemowe

Instalacja systemu Windows 7 jest możliwa, jeżeli komputer spełnia poniższe minimalne wymagania systemowe.
Minimalne wymagania sprzętowe
 • Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
 • 1 gigabajt (GB) pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 gigabajty (GB) pamięci RAM (system 64-bitowy)
 • 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym (system 32-bitowy) lub 20 GB (system 64-bitowy)
 • Karta graficzna DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub wyższym
Aby sprawdzić, czy komputer jest zgodny z systemem Windows 7, zapoznaj się z artykułem Wymagania systemu Windows 7 w witrynie firmy Microsoft.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

Instalując system Windows 7 w trybie instalacji niestandardowej na dysku twardym nie musi być zainstalowany żaden system operacyjny. Instalacja niestandardowa usuwa wszystkie pliki zapisane na partycji dysku twardego, a następnie instaluje system Windows 7. Instalację niestandardową systemu Windows 7 można przeprowadzić, jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, wersja wstępna Windows 7 (beta lub RC) albo jakikolwiek inny system operacyjny.
Aby przeprowadzić Uaktualnienie systemu do Windows 7, na dysku twardym komputera musi być zainstalowany system Windows Vista Home Basic, Home Premium, Enterprise, Business lub Ultimate z dodatkiem Service Pack 1 lub 2. Język płyty z uaktualnieniem do systemu Windows 7 i język zainstalowanego na komputerze systemu Vista muszą być jednakowe.
Wersja systemu Vista zainstalowanego na komputerzeUaktualnienie do jednej z poniższych wersji Windows 7
Home BasicHome Basic, Home Premium lub Ultimate
Home PremiumHome Premium lub Ultimate
EnterpriseEnterprise
BusinessProfessional, Enterprise lub Ultimate
UltimateUltimate

Korzystanie z płyty DVD z narzędziem HP Upgrade Assistant

Jeśli użytkownik wziął udział w Programie opcjonalnego uaktualnienia firmy HP i otrzymał dysk DVD, na dysku tym znajduje się większość oprogramowania i sterowników niezbędnych do uaktualnienia komputerów stacjonarnych HP i Compaq oraz komputerów TouchSmart do systemu Windows 7. Dysk ten był udostępniany w ramach zestawu do uaktualnienia do systemu Windows 7, jeśli zamówiono uaktualnienie systemu od firmy HP.
NOTE:Zamówienia na bezpłatne aktualizacje w ramach Programu opcjonalnego uaktualnienia systemu do Windows 7 firmy HP nie są już przyjmowane.
Aby użyć tej płyty, włóż ją do napędu, gdy uruchomiony jest system Windows Vista i postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Po pomyślnym zainstalowaniu systemu Windows 7 ponownie włóż płytę do napędu, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.
Użycie tej płyty pozwoli skrócić czas wyszukiwania oprogramowania i sterowników. Posiadanie płyty DVD HP Upgrade Assistant nie jest jednak konieczne. Nie zawiera ona także wszystkich dostępnych aktualizacji dla wszystkich komputerów HP.
NOTE:W przypadku korzystania z płyty DVD HP Upgrade Assistant, po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 7 nie należy łączyć się z Internetem. Odłącz od komputera kabel sieci lokalnej, nie ustawiaj konfiguracji sieci bezprzewodowej LAN i nie próbuj połączyć się z Internetem za pośrednictwem modemu. Połączenie z Internetem należy nawiązać dopiero po ukończeniu Etapu 3: Czynności poinstalacyjnych, czyli uruchomienia HPUA poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pulpicie i po ponownym uruchomieniu komputera. Zapobiegnie to ewentualnym konfliktom sterowników i oprogramowania podczas aktualizacji za pomocą płyty DVD HP Upgrade Assistant oraz aplikacji Windows Update i HP Update.

Przygotowanie komputera do uaktualnienia systemu do Windows 7

Aby przygotować komputer do instalacji systemu Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
NOTE: Jeśli użytkownik wziął udział w programie opcjonalnego uaktualnienia systemu do Windows 7 firmy HP i dysponuje Płytą DVD HP Upgrade Assistant, należy umieścić płytę w napędzie i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 1: Zaktualizuj system BIOS

Aby zaktualizować system BIOS i uniknąć problemów z instalacją, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F10, aż do wyświetlenia ekranu narzędzia konfiguracji systemu BIOS. W przypadku niektórych komputerów zamiast klawisza F10 należy nacisnąć F1.
 2. Zanotuj wersję systemu BIOS podaną na stronie głównej (nie tą wyświetlaną u dołu ekranu).
 3. Wejdź na stronę internetową wsparcia technicznego HP ( http://www.hp.com/support ), wybierz Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wpisz numer modelu swojego komputera, aby znaleźć przeznaczone dla niego aktualizacje oprogramowania i sterowników.
 4. W przypadku gdy dostępna jest aktualizacja systemu BIOS o wyższym numerze poprawki, pobierz ją i zainstaluj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje na temat aktualizacji BIOS można znaleźć w dokumencie Aktualizacja systemu BIOS .

Krok 2: Znajdź wersje oprogramowania i sterowników dla systemu Windows 7

Pobierz wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania i sterowników w następujący sposób:
 1. Pobierz ze strony HP aktualizacje oprogramowania i sterowników systemu Windows 7 dla Twojego komputera (tzw. pakiety SoftPaq) i zapisz je w napędzie USB lub na płycie. Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania ze strony HP można znaleźć w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników .
 2. W przypadku uaktualniania przejdź do dokumentu Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne i zalecane aktualizacje. Należy zainstalować także aktualizacje opcjonalne. Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows ponownie uruchom komputer i kontynuuj instalowanie kolejnych aktualizacji systemu Windows, aż do wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”. Korzystając z wersji systemu Windows Vista bez dodatku Service Pack 1 lub wyższego, zainstaluj dodatek Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Instalacja dodatku Windows Vista SP2 nie jest konieczna.
 3. Przeprowadzając uaktualnienie, pobierz i zainstaluj najnowsze definicje programów antywirusowych i antyszpiegowskich dla posiadanego oprogramowania zabezpieczającego. Po zainstalowaniu najnowszych definicji użyj oprogramowania zabezpieczającego do przeprowadzenia skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Następnie rozwiąż wszelkie zidentyfikowane problemy.
  NOTE: W przypadku korzystania z programu antywirusowego AVG 8.0 konieczne jest dokonanie uaktualnienia tego programu do wersji zgodnej z Windows 7, aby zachować jego bieżącą subskrypcję. Program AVG 8.0 jest instalowany na komputerach HP Firebird i nie jest zgodny z systemem Windows 7.
 4. Przeprowadzając uaktualnienie, pobierz i zainstaluj najnowsze pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows Vista. Więcej informacji na temat pobierania oprogramowania HP znajduje się w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników .

Krok 3: Utwórz płyty odzyskiwania i kopie zapasowe ważnych plików

Jeżeli do tej pory zestaw płyt do odzyskiwania systemu nie został jeszcze utworzony, należy zrobić to teraz. Jeżeli podczas procesu uaktualnienia wystąpi problem, płyt odzyskiwania systemu będzie można użyć w celu przywrócenia pierwotnej konfiguracji oprogramowania komputera. Jeżeli nie możesz znaleźć płyt odzyskiwania, zapoznaj się z dokumentem Szukasz płyt odzyskiwania?
Sporządź kopie zapasowe wszystkich istotnych plików. Wszystkie pliki zapisane na dysku twardym komputera można skopiować na płyty CD, DVD lub inne zewnętrzne nośniki pamięci. W celu utworzenia kopii zapasowej plików systemu Windows i przeniesienia ich do systemu Windows 7 można skorzystać z Centrum kopii zapasowych i przywracania Microsoft lub narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows jest dostarczane z systemem Windows 7 i jest zgodne z systemem XP oraz Vista. Firma Microsoft udostępniła zaktualizowane wersje narzędzia Łatwy transfer w systemie Microsoft Windows dla systemu Vista i XP, które ułatwiają proces tworzenia kopii zapasowej plików.
Po zakończeniu procesu sprawdź, czy kopie zapasowe zostały utworzone pomyślne i czy można uzyskać dostęp do plików w zainstalowanym aktualnie systemie operacyjnym.
Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows można znaleźć w witrynie firmy Microsoft na stronie Windows Easy Transfer (w języku angielskim).
Więcej informacji na temat korzystania z Centrum kopii zapasowych i przywracania firmy Microsoft można znaleźć w witrynie firmy Microsoft na stronie Explore the features: Windows Backup and Restore Center (Odkryj system Windows: Centrum kopii zapasowych i przywracania systemu Windows) (w języku angielskim).
Nie należy korzystać z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które nie jest zgodne z systemem Windows 7! W przypadku tworzenia kopii zapasowej plików przy użyciu innego oprogramowania należy najpierw sprawdzić, czy jest ono zgodne z systemem Windows 7. Potrzebne będą również kopie plików instalacyjnych oprogramowania zapisane w napędzie USB lub na płycie.

Krok 4: Sprawdź, czy szyfrowanie napędów BitLocker Drive Encryption jest wyłączone

Niektóre wersje systemu Windows Vista posiadają narzędzie szyfrowania dysków BitLocker Drive Encryption. W przypadku instalacji systemu Windows 7 na komputerze z systemem Windows Vista należy pamiętać o wyłączeniu szyfrowania dysków BitLocker Drive Encryption.
W systemie Windows Vista słowo wyłączenie oznacza tymczasowe zawieszenie zabezpieczenia BitLocker bez odszyfrowywania dysku. Wyłączenie zabezpieczenia BitLocker powoduje zawieszenie mechanizmów uwierzytelniania używanych przez BitLocker i użycie czystego klucza w celu umożliwienia dostępu do dysku.
 1. Kliknij kolejno Starti Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo.
 3. Jeżeli szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryptionnie jest wyświetlone na prawym panelu, Twoja wersja systemu Windows Vista nie posiada tej funkcji.
 4. Jeżeli szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryption znajduje się na prawym panelu, kliknij je.
 5. Jeżeli stan Wyłączone znajduje się pod sekcją Woluminy, BitLocker jest wyłączony.
 6. Jeżeli stan Włączone znajduje się pod sekcją Woluminy, BitLocker jest włączony i trzeba go wyłączyć. Aby wyłączyć BitLocker, kliknij polecenie Wyłącz BitLocker, a następnie Wyłącz ochronę.
 7. Po zakończeniu aktualizacji do Windows 7, otwórz program Eksplorator Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy napęd, a następnie wybierz polecenie Wznów ochronę. Spowoduje ono przywrócenie sposobów uwierzytelniania programu BitLocker i usunie czysty klucz.

Znane problemy, które mogą wystąpić podczas uaktualniania systemu

Rozwiązanie niektórych problemów może być konieczne przed lub podczas aktualizacji. Poniższe informacje mogą pomóc w ustaleniu problemów, które mogą dotyczyć Twojego komputera.
Firma HP współpracuje z partnerami na rzecz rozpoznania problemów, które mogą wystąpić podczas aktualizacji do systemu Windows 7. Poniższa tabela zawiera znane problemy oraz dostępne rozwiązania i działania zastępcze.
Problem Rozwiązanie lub sposób obejścia problemu
Po uaktualnieniu do Windows 7 system uniemożliwia uruchomienie oprogramowania AVG 8.0 (Security Suite).

Ponadto ze względu na zainstalowane oprogramowanie AVG 8.0, przeglądarka Internet Explorer nie może zainstalować formantów ActiveX. Na komputerach HP Firebird fabrycznie instalowane jest oprogramowanie AVG 8.0.

W celu zachowania posiadanego statusu subskrypcji programu AVG dokonaj uaktualnienia do zgodnej z systemem Windows 7 wersji programu ze strony internetowej www.avg.com (w języku angielskim) przed przeprowadzeniem uaktualnienia do Windows 7.

Jeżeli uaktualnienie do wersji Windows 7 zostało już przeprowadzone, odinstaluj program AVG 8.0 i zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające zgodne z Windows 7.

lub

odinstaluj program AVG 8.0, jeżeli planujesz korzystać z innego oprogramowania zabezpieczającego.
Program McAfee Personal Firewall Plus 4.9.0 nie jest zgodny z Windows 7.

Dokonaj aktywacji usługi i przeprowadź uaktualnienie do wersji zgodnej z Windows 7 (4.9.2+)

lub

odinstaluj program McAfee Personal Firewall Plus, jeżeli zamierzasz korzystać z innego oprogramowania zabezpieczającego.
Aplikacje Norton Internet Security 2008 i 2009 nie są zgodne z Windows 7.

Przed przeprowadzeniem uaktualnienia pobierz wszystkie najnowsze aktualizacje Symantec za pomocą narzędzia Live Update.

lub

odinstaluj aplikację Norton Internet Security 2008 bądź 2009, jeśli zamierzasz korzystać z innego oprogramowania zabezpieczającego.
Aktualizacja karty graficznej NVIDIA GeForce GT220 wymaga zaktualizowania oprogramowania sprzętowego oraz sterownika.

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego oraz sterownika ze strony www.hp.com/support .

Podczas uaktualniania systemu komputera HP TouchSmart może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił błąd przepełnienia buforu!

Program: ...ckard\TouchSmart\Media\Kernal\CLML\CLMLSvc.exe

Ten komunikat o błędzie można zignorować. Kliknij OK, aby kontynuować.
Jeżeli szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryption jest uruchomione w systemie Windows Vista, aktualizacja do Windows 7 zakończy się niepowodzeniem. Wyłącz szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryption w systemie Windows Vista. Instrukcja znajduje się w kroku 4: Upewnij się, że szyfrowanie dysków BitLocker Drive Encryption jest wyłączone , stosując procedurę z części Przygotowywanie komputera do uaktualnienia systemu do Windows 7 tego dokumentu.

Instalacja systemu Windows 7

Aby zainstalować system Windows 7 na komputerze, skorzystaj z jednej z poniższych procedur: Uaktualnienia lub Instalacji niestandardowej:

Możliwości rozbudowy

 1. Po wyświetleniu pulpitu Windows włóż płytę instalacyjną DVD do napędu DVD.
 2. Jeżeli okno instalacyjne nie zostanie wyświetlone automatycznie, dwukrotnie kliknij plik setup.exe na płycie DVD.
  Wyświetlony zostanie wstępny ekran systemu Windows 7.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj teraz.
  Figure 1: Pierwszy ekran instalacji
   Początkowy ekran z zaznaczoną opcją Zainstaluj teraz
 4. Wybierz swój język, jeżeli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka. Wersja językowa pozostałych ekranów instalacji będzie zgodna z wybranym językiem.
  Figure 2: Ekran wyboru języka
   Ekran wyboru języka używanego podczas instalacji
 5. Wybierz język, który chcesz zainstalować, czas lokalny i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij Dalej. Wybrany język będzie językiem wyświetlanym w systemie Windows 7.
  Figure 3: Ustawienia regionalne
   Ekran zmiany ustawień regionalnych: języka, godziny i waluty oraz klawiatury
 6. Jeżeli komputer jest połączony z Internetem, wybierz pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane). W przeciwnym wypadku wybierz opcję Nie pobieraj najnowszych aktualizacji do zainstalowania.
  Figure 4: Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania
   Ekran wyboru najnowszych aktualizacji do pobrania przy instalacji systemu Windows 7.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na warunki umowy licencyjnej wybierz pozycję Akceptuję warunki, a następnie kliknij Dalej.
 8. Wybierz opcję Uaktualnienie.
  Figure 5: Rodzaj instalacji
   Opcje wyboru Uaktualnienia lub Instalacji niestandardowej
 9. Wyświetlony zostanie raport zgodności. Zapoznaj się z wynikami przedstawionymi na ekranie i wykonaj wymagane czynności. Po zakończeniu kliknij Dalej.
  Figure 6: Raport zgodności
   Ekran raportu zawierający listę programów, które nie mogą zostać uaktualnione lub nie działają prawidłowo w systemie Windows 7
 10. Po zakończeniu kopiowania plików przez program instalacyjny Windows komputer zostanie uruchomiony ponownie i proces uaktualnienia będzie kontynuowany.
 11. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu aktywacji produktu wpisz klucz produktu, znajdujący się na Certyfikacie autentyczności firmy Microsoft.
  Figure 7: Wpisz klucz produktu systemu Windows
  Pole klucza produktu
  Czynność ta jest bardzo ważna. Wprowadzenie klucza produktu jest konieczne do aktywowania systemu Windows 7. Aby kontynuować proces uaktualnienia, wprowadzenie klucza na tym etapie nie jest jeszcze konieczne. Jeżeli jednak aktywacja systemu Windows nie zostanie przeprowadzona w ciągu 30 dni, wyłączone zostaną pewne istotne funkcje systemu Windows 7, np. aktualizacje Windows. Naklejka Certyfikatu autentyczności znajduje się na opakowaniu, w którym dostarczono płytę uaktualnienia. Naklejenie Certyfikatu autentyczności na komputer umożliwi łatwy dostęp do niego w przyszłości.
  Figure 8: Klucz produktu na naklejce Certyfikatu autentyczności
  Klucz produktu na naklejce Certyfikatu autentyczności
 12. Kontroluj postęp instalacji regularnie, aż do momentu jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera, aż do ukończenia procesu uaktualnienia i uzyskania możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
  NOTE: W przypadku wystąpienia problemów po ponownym uruchomieniu systemu Windows Vista kliknij znajdującą się na pulpicie ikonę Raport zgodności z systemem Windows, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi znanych problemów zgodności oprogramowania, które mogą uniemożliwiać pomyślne ukończenie uaktualnienia.
  NOTE: Jeżeli wydaje się, że proces uaktualnienia został zatrzymany w trakcie „Transferowania plików i ustawień...”, pozostaw komputer włączony do następnego dnia (przez około 12 godzin). Jeżeli proces uaktualnienia zatrzyma się na tym ekranie, wyłącz komputer, przytrzymując przez 5 sekund przycisk zasilania. Następnie ponownie uruchom komputer i pozwól, aby proces uaktualniania powrócił do systemu Windows Vista. Ponów próbę uaktualnienia, upewniwszy się, że wszystkie urządzenia peryferyjne poza myszą, klawiaturą i monitorem zostały odłączone od komputera. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z dokumentami wsparcia firmy Microsoft Operacja uaktualniania do systemu Windows 7 przestaje odpowiadać (zawiesza się) na etapie 62% lub Po przeprowadzeniu próby uaktualnienia systemu Windows Vista do Windows 7 komputer wciąż uruchamia się ponownie (w języku angielskim).
 13. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Korzystając z płyty DVD HP Upgrade Assistant, pomiń ekran konfiguracji połączenia internetowego.
  System Windows 7 zostanie zainstalowany. Aby ukończyć konfigurację komputera, wykonaj poniższe czynności końcowe.
 14. Korzystając z płyty DVD HP Upgrade Assistant, wykonaj następujące czynności:
  1. Nie należy łączyć się z Internetem! Odłącz od komputera kabel sieciowy i nie próbuj łączyć się z siecią bezprzewodową. Jest to bardzo istotne i pozwoli uniknąć konfliktów pomiędzy narzędziami HP Upgrade Assistant, Windows Update oraz HP Update.
  2. Dwukrotnie kliknij ikonę HP Upgrade Assistant na pulpicie.
  3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Po zakończeniu pracy narzędzia HP Upgrade Assistant ponownie uruchom komputer.
  5. Skonfiguruj połączenie z siecią i połącz się z Internetem.
 15. Zapoznaj się z dokumentem pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Ponownie uruchom komputer, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit i kontynuuj aktualizowanie do momentu wyświetlenia przez usługę Windows Update komunikatu „System Windows jest aktualny”
 16. Wejdź na stronę www.hp.com/support i zainstaluj wszystkie pakiety HP SoftPaq dla systemu Windows 7.
 17. Uruchom antywirusowe oprogramowanie zabezpieczające i skorzystaj z opcji aktualizacji, aby sprawdzić, czy oprogramowanie posiada najnowsze definicje wirusów. Po zaktualizowaniu definicji wirusów przeskanuj komputer w poszukiwaniu wirusów.

Instalacja niestandardowa (przed instalacją usuwa wszystkie pliki)

 1. Włóż płytę instalacyjną DVD do napędu DVD, a następnie wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer, gdy płyta znajduje się w napędzie, a następnie kliknij opcję Zainstaluj teraz.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wybierając następujące opcje:
  • Wybierz polecenie Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje... i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  • Upewnij się, że wybrana zostanie opcja Instalacja niestandardowa (zaawansowane).
  • Wpisz klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cały proces może trwać godzinę lub dłużej.
 4. Kontroluj postęp instalacji regularnie, aż do momentu jej ukończenia. Nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj komputera, aż do ukończenia procesu uaktualnienia i uzyskania możliwości korzystania z menu Start systemu Windows 7.
  System Windows 7 zostanie zainstalowany. W celu ukończenia konfiguracji komputera wykonaj poniższe czynności końcowe.
 5. Zainstaluj pakiety HP SoftPaq zapisane wcześniej w napędzie USB lub na płycie CD/DVD. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB lub umieść w napędzie płytę CD/DVD, a następnie otwórz okno, aby przejrzeć zapisane pliki. Dwukrotnie kliknij każdy pakiet SoftPaq, aby zainstalować aktualizacje HP.
 6. Zapoznaj się z dokumentem pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update oraz zainstaluj wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje. Ponownie uruchom komputer, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit i kontynuuj aktualizowanie do momentu wyświetlenia komunikatu „System Windows jest aktualny”.
 7. Uruchom antywirusowe oprogramowanie zabezpieczające i skorzystaj z opcji aktualizacji, aby sprawdzić, czy oprogramowanie posiada najnowsze definicje wirusów. Po zaktualizowaniu definicji wirusów przeskanuj komputer w poszukiwaniu wirusów.

Znane problemy występujące po aktualizacji lub instalacji Windows 7

Niektóre problemy muszą zostać rozwiązane po aktualizacji lub instalacji Windows 7. Poniższa lista pomoże w ustaleniu problemów dotyczących Twojego komputera.
Firma HP współpracuje z partnerami na rzecz rozpoznania problemów, które mogą wystąpić po aktualizacji do systemu Windows 7. Poniższa tabela zawiera znane problemy oraz dostępne rozwiązania i działania zastępcze.
Problem Rozwiązanie lub sposób obejścia problemu
Kontrolery hosta 1394 (FireWire) i podłączone do nich urządzenia mogą nie działać prawidłowo po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 7.

Użyj starszego kontrolera hosta, dostarczanego wraz z systemem Windows 7. Szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć w dokumencie IEEE 1394 (FireWire) nie działa po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Sterowniki AMD PCI-e oraz USB Audio filter dla systemu Windows 7 zostały zaktualizowane lub ulepszone.

Pobierz wersję 1.3.1.49 lub nowszą sterownika AMD PCI Express (3GIO) Filter (zawiera także sterownik USB Audio filter) ze strony www.hp.com/support .
Sterowniki audio dla Intel, VIA, Realtek oraz SoundMax AC’97 Audio nie są obsługiwane w systemie Windows 7.

Zainstaluj sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Brak dźwięku w przypadku sterownika audio dla karty dźwiękowej Realtek ALC880 HD Audio.

Zainstaluj najnowszy sterownik ze strony www.realtek.com.tw (w języku angielskim).
Sterownik audio do karty dźwiękowej Realtek High Definition Audio dla systemu Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.

Pobierz wersję 6.0.1.5898 lub nowszą sterownika Realtek High Definition Audio ze strony www.hp.com/support .
Sterownik audio do karty dźwiękowej SoundMax HD Audio dla Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.

Pobierz wersję 6.10.02.7255 lub nowszą sterownika SoundMax HD Audio ze strony www.hp.com/support .
Sterownik HP Bluetooth dla systemu Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.

Pobierz wersję 6.2.0.0,7800 lub nowszą sterownika HP Bluetooth ze strony www.hp.com/support .
Po uaktualnieniu do systemu Windows 7 zainstalowanie wymienionego poniżej oprogramowania za pomocą narzędzia do odzyskiwania programów HP Recovery Manager nie będzie możliwe:

 • Corel Paint Shop Pro X2


Odinstaluj to oprogramowanie tylko i wyłącznie wtedy, gdy masz pewność, że nie będzie ono już więcej potrzebne.
Po uaktualnieniu do systemu Windows 7 zainstalowanie wymienionego poniżej oprogramowania za pomocą narzędzia do odzyskiwania programów HP Recovery Manager nie będzie możliwe:

 • CyberLink LabelPrint
 • CyberLink PowerDirector
 • CyberLink Power2Go
 • CyberLink PowerStarter


Jeżeli aplikacje te zostały przypadkowo odinstalowane, można je odzyskać, pobierając pakiety oprogramowania ze strony www.hp.com/support .
CyberLink YouCam 1.0 nie jest zgodne z systemem.

Zastosuj poprawkę firmy CyberLink YUC090511-01 dla wersji 1.0 CyberLink YouCam. Po zainstalowaniu poprawki zaktualizuj narzędzie CyberLink YouCam do wersji 2.0 poprzez zainstalowanie aktualizacji YUC090604-02 .
Kategoria Urządzenia i drukarki wyświetla urządzenia wewnętrzne, które nie powinny być wyświetlane.

Pobierz i zainstaluj pakiet softpaq aktualizacji urządzeń i drukarek ze strony www.hp.com/support .
Sterowniki graficzne zainstalowane przez system Windows 7 mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji, które dostępne są w pełnej wersji sterownika dla Windows 7. Gry oraz oprogramowanie wymagające obsługi OpenGL nie działają. Dodatkowe oprogramowanie do kontrolowania zaawansowanych właściwości wideo zostało utracone.

Aby włączyć obsługę OpenGL oraz opcje dodatkowe, pobierz najnowszy sterownik dla karty graficznej zainstalowanej na komputerze ze strony www.hp.com/support lub ze strony internetowej producenta.
Narzędzie HP Hardware Diagnostic Tool może nie działać poprawnie lub podawać niedokładne informacje.

Zainstaluj najnowszą wersję Narzędzia HP do diagnostyki sprzętu ze strony www.hp.com/support .
HP Easy Backup 1.0.7.0 nie działa w systemie Windows 7.

Zaktualizuj HP Easy Backup do wersji 1.0.8.0+ ze strony www.hp.com/support .
System graficzny komputerów HP Firebird z VOODOO DNA: powoduje przejście w Tryb oszczędzania energii.

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę NVIDIA na pasku zadań i włącz tryb Boost Mode, aby wykorzystać możliwości wielu procesorów graficznych w trybie SLI.
Aktualizacja sterownika graficznego komputerów HP Firebird z VOODOO DNA (NVIDIA GeForce 9800S) wersja 8.15.11.9038 za pomocą Windows Update może zgłaszać błąd instalacji sterownika już po zainstalowaniu sterownika.

Zignoruj błąd i ponownie uruchom komputer, aby dokończyć instalację sterownika.
Następujące Gry HP nie działają:

 • Bejeweled 2 Deluxe
 • Chuzzle Deluxe
 • Death on the Nile
 • Slingo Deluxe
 • Wedding Dash
 • Zuma Deluxe


Po uaktualnieniu systemu operacyjnego ponownie zainstaluj gry ze strony internetowej www.WildTangent.com (użyj istniejącego klucza produktu otrzymanego wraz z zakupionymi grami).
Nie można odinstalować programu HP MediaSmart DVD 2.x w systemie Windows 7.

Zainstaluj aktualizację HP MediaSmart DVD Application Update 3.0.2.3420 lub nowszą, dostępną do pobrania na stronie internetowej www.hp.com/support . Wersja 3 aplikacji MediaSmart DVD jest pełną wersją instalacyjną, która nie wymaga wersji 2.x aplikacji MediaSmart DVD.
Instalacja oprogramowania HP MediaSmart DVD 3.0 w systemie Windows 7 może zakończyć się niepowodzeniem, a na monitorze może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Błąd podczas przeprowadzania transformacji.

Sprawdź, czy podano prawidłowe ścieżki transformacji.

c:\hp\temp\src\1033.mst
Zainstaluj aktualizację HP MediaSmart DVD Application Update 3.0.2.3420 lub nowszą, dostępną do pobrania na stronie www.hp.com/support .
Oprogramowanie HP MediaSmart Music/Photo/Video 2.0 nie działa prawidłowo.

Zainstaluj aktualizację HP MediaSmart Music/Photo/Video 3.0.2.3228 lub nowszą, dostępną do pobrania na stronie www.hp.com/support .
Oprogramowanie HP MediaSmart TV 2.x i HP MediaSmart Internet TV 2.x nie działa w systemie Windows 7. Zamiast tego oprogramowania można użyć funkcji Internet TV programu Windows Media Center.
Nie można uruchomić narzędzia HP System Recovery z menu Start systemu Windows.

Przeprowadź odzyskiwanie przy pomocy płyt odzyskiwania lub naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 podczas uruchamiania systemu.
HP System Recovery: naciśnięcie klawisza F11 w trakcie uruchamiania systemu nie działa.

Zainstaluj HP Recovery Fix dla Twojego modelu komputera ze strony www.hp.com/support .
Oprogramowanie HP Update zostało zaktualizowane lub ulepszone dla Windows 7.

Pobierz wersję 5.001.000.014 lub nowszą oprogramowania HP Update ze strony www.hp.com/support .
Dodatkowe klawisze funkcyjne klawiatury nie działają lub działają nieprawidłowo.

Przeczytaj artykuł pomocy technicznej Microsoft Niektóre klawisze funkcyjne lub skróty klawiaturowe nie działają poprawnie na komputerze z systemem Windows 7 (w języku angielskim).
Sterownik klawiatury do urządzenia All-in-One dla systemu Windows 7 został zaktualizowany lub ulepszony.

Pobierz wersję 9.4.061709 lub nowszą sterownika klawiatury AiO ze strony www.hp.com/support .
Sterownik Sieci LAN (NVIDIA) może spowalniać uruchamianie systemu.

Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Starsze sterowniki Sieci LAN (Realtek) mogą powodować występowanie problemów zgodności.

Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Oprogramowanie do edycji materiałów wideo muVee nie działa w niektórych systemach, aż do momentu zaktualizowania sterownika grafiki.

Zainstaluj najnowszy sterownik karty graficznej dla posiadanego modelu komputera ze strony www.hp.com/support .
Sterownik Karty NVIDIA został zaktualizowany lub ulepszony dla systemu Windows 7.

Pobierz wersję 1.67 lub nowszą sterownika karty NVIDIA ze strony www.hp.com/support .
W przypadku niektórych komputerów wykorzystujących kartę NVIDIA w systemie Windows 7 mogą wystąpić problemy z utratą funkcjonalności urządzeń USB, nieoczekiwane zamknięcia lub błędy sygnalizowane wyświetlaniem niebieskiego ekranu.

Pobierz aktualizację z następującej strony Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/976972 .
Aktualizacja Karty graficznej NVIDIA GeForce GT220 wymaga zaktualizowania sterownika oraz systemu BIOS wideo.

(Nie jest to konieczne, jeżeli aktualizacja została wykonana przed przeprowadzeniem uaktualnienia do Windows 7).

Pobierz i zainstaluj połączoną aktualizację sterownika i systemu BIOS wideo, dostępną na stronie www.hp.com/support . W przypadku korzystania z płyty DVD HP Upgrade Assistant aktualizację tą należy zainstalować przed umieszczeniem w napędzie płyty HP Upgrade Assistant.
Migracja do RAID może spowodować wystąpienie problemów z integralnością danych systemowych.

Przed użyciem narzędzia migracji do RAID w systemie Windows 7 zainstaluj najnowszą zgodną wersję oprogramowania RAID, dostępną na stronie www.hp.com/support .
Niektóre przyciski pilota zdalnego sterowania programu Media Center mogą przestać działać.

Zainstaluj najnowszą wersję rozwiązania HP Remote solution, dostępną do pobrania na stronie www.hp.com/support .
TouchSmart: Oprogramowanie HP SmartCenter na komputerach serii IQ700 nie uruchamia się lub nie działa poprawnie w systemie Windows 7.

Oprogramowanie SmartCenter nie jest zgodne z Windows 7.
Sterownik HP TouchSmart obsługuje wyłącznie funkcję pojedynczego dotyku w systemach Windows Vista oraz Windows 7.

Pobierz ulepszony sterownik Multi-Touch Driver+, dostępny na stronie www.hp.com/support , aby włączyć obsługę ograniczonej funkcji podwójnego dotyku w systemie Windows 7.
Oprogramowanie TouchSmart 2.0 na komputerach serii IQ500 oraz IQ800 nie działa prawidłowo. Zainstaluj wersję 3.0 lub nowszą oprogramowania TouchSmart poprzez pobranie wszystkich aktualizacji oprogramowania dostępnych na stronie www.hp.com/support . Zainstaluj te aktualizacje w kolejności podanej poniżej.

Następujące (lub nowsze) wersje różnych aplikacji TouchSmart są zgodne z systemem Windows 7:
 • Aktualizacja HP TouchSmart Application Update 3.0.35.0 (należy zainstalować jako pierwszą!)
 • HP TouchSmart Webcam 3.0.1.1903 (wymaga korzystania z określonych modeli kamer internetowych)
 • HP TouchSmart Calendar 3.0.3476.32189
 • HP TouchSmart Notes 3.1.3462.28879
 • HP TouchSmart RSS 3.0.0006
 • HP TouchSmart Browser 3.00.0008
 • HP TouchSmart Music/Photo/Video 3.0.2.3228
 • HP TouchSmart LiveTV 3.00.1924 (wymaga korzystania z określonych tunerów TV)
 • Hulu Desktop 0.9.10 (wyłącznie w USA)
 • HP TouchSmart Netflix 1.0.29.0
 • HP TouchSmart Clock 3.0.3572.25998
 • HP TouchSmart Weather 3.00.0001


Usługa konfiguracji HP Touch oraz Optymalizator funkcji dotyku HP TouchSmart są wymagane jedynie w przypadku korzystania z systemu Windows Vista. Te dwa programy można odinstalować w sekcji Programy i funkcje panelu sterowania systemu Windows 7.

Sterownik kontrolujący regulację głośności w menu ekranowym komputera TouchSmart może w niektórych sytuacjach powodować wyświetlenie błędu na niebieskim ekranie.

Zaktualizuj sterownik ACPI gen2 do wersji 7100.0.0.2, dostępnej na stronie www.hp.com/support .
W przypadku następujących tunerów TV podczas korzystania z Live TV może pojawić się czarny ekran:

Hybrydowa mini karta analogowa/ATSC AVerMedia A327

Urządzenie hybrydowe NXP TV 7138 DMB-TH/PAL

Hybrydowe urządzenie przechwytujące Pegatron U012MH

Urządzenie przechwytujące Pegatron TV7160E

Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik w wersji 1.0.5.81 lub nowszej zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Sterownik tunera telewizyjnego: AverMedia został zaktualizowany lub ulepszony dla systemu Windows 7.

Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Sterownik tunera telewizyjnego: AverMedia dla komputerów TouchSmart został zaktualizowany lub ulepszony dla Windows 7.

Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Sterownik tunera telewizyjnego: Hauppauge został zaktualizowany lub ulepszony dla systemu Windows 7.

Zainstaluj najnowszy sterownik zgodny z systemem Windows 7, wykonując instrukcje przedstawione w dokumencie pomocy Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update .
Sterownik tunera telewizyjnego: Pixela (tylko w Japonii) oraz aplikacja StationTV zostały zaktualizowane lub ulepszone dla systemu Windows 7.

Pobierz wersję 1.26.48 lub nowszą tunera telewizyjnego Pixela oraz aplikacji StationTV ze strony www.hp.com/support .
Aplikacje Windows: Galeria fotografii, Poczta systemu Windows oraz Windows Movie Maker nie wchodzą w skład systemu Windows 7.

Te programy firmy Microsoft można pobrać ze strony http://download.live.com/ .

Często zadawane pytania

Problem, który występuje na moim komputerze, nie znajduje się na liście znanych problemów. Co należy zrobić?

Informacje podane w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych problemów, które można napotkać. W przypadku problemów z określonym oprogramowaniem lub komponentem sprzętowym należy spróbować poszukać informacji na stronach internetowych firmy HP i innych, używając do wyszukiwania zwrotu „Windows 7” oraz nazwy oprogramowania lub sprzętu. Pomocne w rozwiązywaniu problemu mogą również okazać się informacje dostępne na stronach internetowych producentów oprogramowania lub sprzętu.
Forum Microsoft Answers (w języku angielskim)

Procedura uaktualnienia do Windows 7 została rozpoczęta, ale później przywrócony został system Windows Vista. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Odłącz wszystkie podłączone urządzenia poza klawiaturą, myszką oraz monitorem, a następnie spróbuj ponownie. Jeżeli problem występuje nadal, przed rozpoczęciem uaktualnienia odinstaluj zaawansowane oprogramowanie, takie jak programy antywirusowe/zabezpieczające oraz aplikacje służące do zarządzania ochroną plików. Po przeprowadzeniu uaktualnienia systemu odszukaj wersje odinstalowanego oprogramowania zgodne z Windows 7.

Co należy zrobić, jeżeli aktualizacja oprogramowania oraz sterowników w systemie za pomocą płyty DVD HP Upgrade Assistant nie zostanie zakończona pomyślnie?

Pobierz i zainstaluj ręcznie pakiety HP Softpaq, dostępne na stronie www.hp.com/support .

Co należy zrobić, jeżeli dla używanego przeze mnie systemu nie ma dostępnych żadnych sterowników ani aktualizacji oprogramowania (Softpaq)?

Sprawdzaj regularnie, czy dostępne są nowe sterowniki. Więcej informacji na temat wyszukiwania oprogramowania i sterowników można znaleźć w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników .

Co należy zrobić, jeżeli po uaktualnieniu do Windows 7 napęd CD/DVD nie jest dostępny?

Po uaktualnieniu należy przynajmniej jednokrotnie uruchomić ponownie komputer. Jeżeli system w dalszym ciągu nie wykrywa napędów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w dokumencie System Windows 7 nie wykrywa napędu CD/DVD .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+