Gå till innehåll

Uppgradera RAM-minne

 • Skriv utSkriv ut
Dokumentet avser HP och Compaq bärbara datorer.
När du uppgraderar RAM-minnet förbättras datorns prestanda. Följ anvisningarna i det här dokumentet steg för steg om du vill uppgradera RAM-minnet på alla HP- och Compaq-datorer. Det är inte säkert att bilderna stämmer exakt överens med din datormodell, men stegen är alltid desamma.
Läs alla instruktioner noggrant innan du installerar minnet.
OBS:Köp inte minnesmoduler innan du vet vilken typ av minne som används i datorn, hur mycket minne som maximalt kan installeras och konfigurationen för minnesplatserna.
OBS:I vissa bärbara modeller går det inte att byta ut eller uppgradera minnet.

Hitta produktnumret till din bärbara HP-dator

Du måste veta datorns exakta produktnummer för att kunna beställa interna utbytesdelar, som t.ex. minne. För många HP bärbara datorer finns produktnumret och serienummer tryckt på en etikett på undersidan av datorn. Produktnumret och serienumret finns också tryckt på utsidan av förpackningen som datorn låg i när du köpte den.
Platsen för Produktnumret kan variera och det finns flera metoder att hitta produktnumret för den bärbara datorn. Om du behöver ytterligare hjälp med att hitta produktnumret tittar du i Hur hittar jag mitt modellnummer eller produktnummer .
Figur 1: Produktetikett
Bild på produktetikett med produktnumret markerat
OBS:Ett allmänt familjenamn kan till exempel vara tryckt på skyddet nära tangentbordet eller på ramen omkring skärmen, men det ger inte tillräcklig information för beställning av ersättningsdelar.

Hitta minnesinformation för din datormodell (installerat minne, maximalt minne som kan användas samt typ av minne)

Viktig information om minnesuppgraderingar finns i specifikationerna till din HP bärbara dator. Produktspecifikationer finns i kategorin Produktinformation på supportsidan för aktuell datormodell. Du kan även söka efter produktspecifikationer så här:
 1. I sökfältet (eller fältet för frågor eller nyckelord) högst upp på sidan skriver du in datorns produktnummer, ett blanksteg och ordet "specifikationer".
  Till exempel:
  Specifikationer för den automatiska dokumentmataren (RQ877AS)
 2. Klicka på länken på resultatsidan som stämmer överens med produktspecifikationerna till datormodellen.
 3. I avsnittet Minne i produktspecifikationerna finns information om minne till datormodellen.
 4. Notera nedanstående poster i den angivna informationen. Ta fram informationen när du ska köpa minne och utföra kommande steg.
  • Installerat minne – Hur mycket minne som för närvarande finns installerat i datorn. Gå till Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till för att kontrollera hur mycket minne som för närvarande finns installerat i datorn.
  • Maximal mängd minne som kan användas – Subtrahera det minne som redan finns installerat från den maximala mängden minne som systemet kan hantera för att fastställa hur mycket minne du ska köpa. Du kan även skaffa det maximalt tillåtna minnet och ersätta det minne som är installerat för närvarande. När du vet systemets högsta minneskapacitet kontrollerar du Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet och ser efter hur mycket minne din version av Windows hanterar. Använd det lägre av dessa två siffror som ditt maximala minne.
  • Typ av minne (inklusive hastighet) – HP rekommenderar att du köper samma typ av minne för varje plats (storlek, hastighet, tillverkare). För bästa prestanda köper du det snabbaste minne som moderkortet stödjer.
  VIKTIGT:På grund av mängden tänkbara konfigurationer kan vissa moderkort inte konfigurera minnet korrekt, om en SO-DIMM-array innehåller en SO-DIMM som inte kommer från samma tillverkare, har ett annat CAS-latensvärde eller densitetsvärde (högt och lågt värde används tillsammans). Se till att alla SO-DIMM-moduler har samma artikelnummer, är från samma tillverkare och uppfyller de grundläggande minneskraven för moderkortet. Om inte, se till att du kan returnera minnet om det inte känns igen av systemet när du har installerat det.

Ta reda på var minnet sitter

Minnet finns i minnesmodulfacket som du hittar på undersidan av de flesta HP bärbara datorer. På en del HP bärbara datorer är minnesmodulfacket placerat under tangentbordet. Om minnesfacket på din bärbara dator finns under tangentbordet, rekommenderar HP att du kontaktar auktoriserad HP support för hjälp med att beställa och byta ut minnet.

Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till

Innan du uppgraderar minnet måste du kontrollera hur mycket minne du för närvarande har installerat för att bestämma hur mycket minne som kan läggas till. Använd ett av följande avsnitt till att hitta exakt rätt minneskonfiguration och hur mycket minne som kan köpas och installeras:
Kontrollera hur mycket installerat minne du har genom att välja ett av följande avsnitt beroende på om datorn är påslagen eller avstängd:
Kontrollera hur mycket minne som installerats och fastställ hur mycket minne som kan läggas till medan datorn är påslagen genom att följa en av uppsättningarna anvisningar nedan:
I Windows 8:
 1. Tryck på Windows-tangenten + Q.
  Skriv hp support i sökfältet.
 2. Klicka på HP Support Assistant i listan med resultat.
 3. På startsidan för HP Support Assistant klickar du på Den här datorn.
  Figur 2: Den här datorn
  Bild på skärmen HP Support Assistant med Den här datorn markerat
 4. På fliken Systeminformation under Specifikationer tittar du efter listan Systemminne där du hittar information om det minne som finns installerat för närvarande.
  Figur 3: Systemminne
  Systemminneslista i HP Support Assistant?
 5. Ta reda på hur mycket minne som kan läggas till genom att dra ifrån aktuell mängd från det maximala minne som datorn kan hantera. Om du vill visa det maximala minne som datorn kan hantera går du till Hitta minnesinformation för din datormodell .
 6. Ta reda på mängden minne per minnesplats genom att dela den totala mängden minne som datorn kan hantera med antalet minnesplatser på moderkortet. Den här siffran brukar motsvara maxgränsen för respektive minnesplats. Om datorn till exempel kan hantera högst 4 096 MB (4 GB) minne och moderkortet har fyra minnesplatser, ska du installera minnesmoduler på (högst) 1 GB på varje minnesplats.
I Windows 7 och Vista:
 1. Klicka på Start och skriv hp support assistant i sökfältet.
 2. Klicka på HP Support Assistant i listan med sökresultat.
  OBS:HP Support Assistant kan inte installeras på alla bärbara datorer med Windows Vista. Om HP Support Assistant inte visas bland sökresultaten, laddar du ned och installerar den senaste versionen av HP Support Assistant på webbplatsen HP Self-Support Options .
 3. När HP Support Assistant har öppnats klickar du på fliken Felsökning.
 4. I felsökningsmenyn klickar du på Allmänna specifikationer.
 5. Sök i avsnittet Systemminne för uppgifter om minnet som finns installerat.
 6. Ta reda på hur mycket minne som kan läggas till genom att dra ifrån aktuell mängd från det maximala minne som datorn kan hantera. Om du vill visa det maximala minne som datorn kan hantera går du till Hitta minnesinformation för din datormodell .
 7. Ta reda på mängden minne per minnesplats genom att dela den totala mängden minne som datorn kan hantera med antalet minnesplatser på moderkortet. Den här siffran brukar motsvara maxgränsen för respektive minnesplats. Om datorn till exempel kan hantera högst 4 096 MB (4 GB) minne och moderkortet har fyra minnesplatser, ska du installera minnesmoduler på (högst) 1 GB på varje minnesplats.
Verifiera mängden minne som installerats och fastställ hur mycket minne som kan läggas till medan datorn är avstängd genom att följa nedanstående steg:
 1. Kontrollera att datorn är avstängd och inte bara i energisparläge eller viloläge.
 2. Dra ur nätkabeln.
 3. Vänd på den bärbara datorn och lägg den på en plan och stadig yta.
 4. Ta ur batteriet.
 5. Använd en skruvmejsel för att ta bort minnesfackets lock.
  Figur 4: Exempel på ett minnesmodulhölje (utseendet på höljen kan skilja sig åt)
  Bild på ett minnesmodulskydd på undersidan av en bärbar dator.
 6. Jorda dig själv för att ladda ur eventuell statisk elektricitet när locket är av och innan du rör vid minnet.
  OBS:Du kan jorda dig för att bli av med statisk elektricitet genom att lägga ena handen på datorhöljet och andra handen på en metallyta eller ett jordat föremål, t.ex. metall på en lampa.
 7. Titta på minnet för att se antalet tillgängliga kortplatser och antalet kortplatser som redan används.
  Figur 5: Minnesmoduler och minnesplatser
  Bild på minnesmoduler och minnesplatser när skyddet tagits bort
 8. Lossa klämmorna och håll i minnesmodulens kanter, som på en CD-skiva.
  OBS:Vidrör inte de guldfärgade kontaktdonen där modulen sätts fast i hållaren. Minnet kan förstöras om du vidrör kontakterna.
 9. Titta på minnesmodulen efter etiketter som anger minnesstorlek, reservdelsnummer och produktinformation.
  Figur 6: Minnesmodul med dekal
  Bild på en minnesmodul med en dekal som visar information om delar
 10. Ta reda på hur mycket minne som kan läggas till genom att dra ifrån aktuell mängd från det maximala minne som datorn kan hantera. Om du vill visa det maximala minne som datorn kan hantera går du till Hitta minnesinformation för din datormodell .
 11. Ta reda på mängden minne per minnesplats genom att dela den totala mängden minne som datorn kan hantera med antalet minnesplatser på moderkortet. Den här siffran brukar motsvara maxgränsen för respektive minnesplats. Om datorn till exempel kan hantera högst 4 096 MB (4 GB) minne och moderkortet har fyra minnesplatser, ska du installera minnesmoduler på (högst) 1 GB på varje minnesplats.
Tips! Om det finns två minnesplatser och två små minnesmoduler (på 256 MB) passar det bra att byta ut dem mot två 1 GB-moduler. Om det finns två minnesplatser och bara en 512 MB-modul passar det bra att köpa till en 1 GB-modul.

Installera minne

De flesta bärbara datorer från HP och Compaq är konstruerade så att du kan lägga till mer minne med hjälp av en Phillips-skruvmejsel. Så här installerar du minne i datorn: Läs igenom följande anvisningar. Om du känner att du inte klarar att utföra installationen själv kan du kontakta auktoriserad HP support för teknisk hjälp.
OBS:Om någon annan än HP installerar eller uppgraderar minnet gäller inte produktgarantin för eventuell skada orsakad av minnet och/eller personen som försökte installera eller uppgradera minnet. Kunden tar hela risken och ansvaret för skador orsakade av sådana installationer och uppgraderingar.
OBS:De här anvisningarna fungerar för de flesta bärbara datorer. För att hitta anvisningar för just din dator skriver du datorns modellnummer och byta ut minne i sökfältet högst upp i det här fönstret. Om du t.ex. har en HP Mini 210-3000 skriver du 210-3000 byta ut minne. Om du inte hittar anvisningar för hur du byter minnet i din datormodell kan du titta i Användarhandboken.

Steg 1: Slå av strömmen

Följ anvisningarna nedan för att slå av strömmen till datorn och förhindra oavsiktliga skador på elkomponenter:
 1. Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i ungefär en halv minut.
 2. Koppla bort nätadaptern från den bärbara datorn.
 3. Skjut batterispärren till upplåst läge och håll den där.
 4. Använd fingret för att lyfta upp batteriet och ta ut det.

Steg 2: Sätt i minnet

Så här sätter du i nytt minne:
 1. Vänd på den bärbara datorn och lägg den på en plan och stadig yta.
 2. Använd en skruvmejsel för att ta bort minnesfackets lock.
  Figur 7: Exempel på ett minnesmodulhölje (utseendet på höljen kan skilja sig åt)
  Bild av modulluckan demonterad från datorn och med fästskruvarnas placering och riktning vid demontering
  1 - Fästskruvar (2)
  2 - Riktning för att ta bort lyckan.
 3. Jorda dig själv för att ladda ur eventuell statisk elektricitet när locket är av och innan du rör vid minnet.
  OBS:Du kan jorda dig för att bli av med statisk elektricitet genom att lägga ena handen på datorhöljet och andra handen på en metallyta eller ett jordat föremål, t.ex. metall på en lampa.
 4. Om du måste ta loss minne innan du installerar nytt, lossar du minnet genom att vika undan klämmorna som håller fast det med nageln eller ett litet verktyg i trä.
  Figur 8: Demontering av minnesmodul
  Bild av minnesmodul som visar riktningen för att ta bort fästklipsen och riktningen för att ta bort modulen.
  1 - Riktning för att ta bort fästklips
  2 - Riktning för demontering av modul
  VIKTIGT:Fatta minnesmodulen i kanterna för att undvika att den skadas. Vidrör inte metallkontakterna.
 5. Skydda borttagna minnesmoduler genom att lägga dem i en antistatisk påse.
 6. Ta ut det nya minnet ur den antistatiska påsen och håll det i båda kanterna.
 7. Stick i de guldfärgade kontakterna i kontaktdonet (klämmorna) och tryck försiktigt men bestämt minnet på plats. Klämmorna klickar när minnet sitter rätt.
  Figur 9: Skårjustering och insättning av minnesmodul
  Bild på minnesmodulens skårade kant med visning av moduljustering och i vilken riktning modulen ska sättas i och placeras
  1 - Inriktning för skåra
  2 - Riktning för montering av modul
  3 - Riktning för fästmodul
 8. Sätt tillbaka skyddet och dra åt fästskruvarna.
  Figur 10: Minnesmodulens luckbyte
  Bild av minnesmodulsluckan i riktningen för att föra in luckan
  1 - Två fack i öpningen
  2 - Fästskruvar

Steg 3: Byt strömkälla

Byt strömkälla och slå på datorn så här:
 1. Anslut nätadaptern till datorn och därefter till ett vägguttag.
 2. Se till att datorn är avstängd och tryck in batteriet på plats i batterifacket tills fästklämmorna knäpper på plats.
 3. Starta datorn och ge den tid att konfigureras om och upptäcka det nya minnet med förbättrad prestanda.

Vad gör du om ett fel uppstår när du har installerat minne?

Om datorn inte startar eller Windows inte öppnas när minnet bytts ut eller om det piper eller lysdioder blinkar vid tangenterna Caps Lock eller Num Lock försöker du med följande steg:
 • Ta ur och sätt in den nya minnesmodulen igen enligt stegen i avsnittet Installera minne .
 • Ta bort den nya minnesmodulen och rengör spåren på minnesplatsen där modulen ska placeras. Du kan ta bort damm och smuts i spåren med hjälp av tryckluftssprej med ett förlängningsrör. Du bör bära skyddsglasögon när du gör det.
 • Ta bort minnesmodulen och prova att starta datorn igen. Om datorn startar, kontrollera att du har köpt rätt typ av minne och storlek. För mer information om att köpa rätt typ av minne, se Hitta minnesinformation för din datormodell och Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till . Du kan använda minnesmodulen som fanns installerad i datorn som referens.
 • Kontrollera om möjligt att alla minnesmoduler i din konfiguration kommer från samma tillverkare och har samma artikelnummer.
 • Om datorn fortfarande inte startar normalt tar du ut utbytesminnet, sätter tillbaka det ursprungliga minnet och kontrollerar att datorn fungerar med sin ursprungliga konfiguration.

Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet

Använd nedanstående tabeller för att se hur mycket minne som kan användas i den version av Windows du har installerad på din HP bärbara dator.
 • Minnesuppgradering för Windows 8-versioner
  Windows 8 har ett lägsta minneskrav på 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars). Information om den största mängden minne finns inte i nuläget.
 • Minnesuppgradering för Windows 7-versioner
  Windows 7 har ett lägsta minneskrav på 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows 7-version Maximalt adresserbart minne
  Start (32-bitars eller 64-bitars)2 GB
  Alla 32-bitarsversioner av 7 (förutom Start)4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars 8 GB
  Home Premium 64-bitars 16 GB
  Enterprise 64-bitars192 GB
  Business 64-bitars192 GB
  Ultimate 64-bitars192 GB
 • Minnesuppgradering för Windows Vista-versioner
  Windows Vista finns i många olika versioner. Alla Vista-versioner kräver minst 512 MB RAM-minne (och 1 GB om du vill utnyttja vissa avancerade funktioner, som t.ex. Aero-bilder). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows Vista-version Maximalt adresserbart minne
  Start (32-bitars) 1 GB
  Alla 32-bitarsversioner av Vista4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars 8 GB
  Home Premium 64-bitars 16 GB
  Business 64-bitars 128 GB
  Ultimate 64-bitars 128 GB
 • Minnesuppgradering för Windows XP
  Windows XP finns i 32- eller 64-bitarsversion. Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Version av Windows XP Maximalt adresserbart minne
  32-bitars 4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  64-bitars128 GB

Vanliga frågor om minnesmoduler

Välj en fråga om du vill veta mer om minnesmoduler och kraven för dem:
SO-DIMM-moduler (Small Outline Dual In-Line Memory Modules) används i bärbara datorer. De är mindre och tunnare än andra DIMM-moduler och används därför när det är ont om plats i chassit.

SO-DIMM-moduler till HP-datorer måste uppfylla följande krav:

 • Antalet stift på SO-DIMM-modulen måste stämma överens med minnesplatsen.
 • SO-DIMM-minnen kräver minnesplatser för 200 stift.
 • DDR2 SO-DIMM-minnen är inte kompatibla med DDR1 DIMM- och DDR2 DIMM-minnesmoduler.
 • DDR3 SO-DIMM-moduler är inte kompatibla med DDR1 och DDR2 och kräver en minnesplats för 204 stift.
 • Om datorn körs med en systembuss på 533 MHz eller 667 MHz måste du använda en PC2-4200-typ (DDR2 DIMM 533).
DIMM-moduler (Dual in-line memory modules) används i de flesta persondatorer och är små kretskort med plats för grupper av minneschip. DIMM-moduler ger snabbare dataöverföring än SIMM-moduler eftersom de har två rader stift på ena sidan. I likhet med SIMM-moduler kan DIMM-moduler tillverkas enkel- eller dubbelsidiga. DIMM-moduler måste inte läggas till parvis och kan blandas med andra DIMM-moduler med samma stiftantal. Du kan till exempel lägga till en 1 GB DIMM-modul på moderkortet bredvid en 2 GB DIMM-modul.
OBS: DIMM-moduler kan bara arbeta med samma hastighet som systembussen. Om du installerar två eller flera DIMM-moduler med olika hastighet blir den totala hastigheten hos det installerade minnet lika snabbt som den långsammaste DIMM-modulen.

DIMM-moduler till HP-datorer måste uppfylla följande krav:

 • Antalet stift på DIMM-modulen måste stämma överens med minnesplatsen.
 • DDR1-minnen kräver minnesplatser för 184 stift och 2,5 V driftspänning.
 • DDR2-minnen är inte kompatibla med DDR1-minnen och kräver minnesplatser för 240 stift och 1,8 V driftspänning.
 • DDR3-minnen kan hantera ungefär dubbelt så stor bandbredd som DDR2.
  DDR3 DIMM-moduler är inte kompatibla med DDR1- eller DDR2-minnen.
  DDR3DIMM-minnen kräver minnesplatser för 240 stift och 1,5 V driftspänning. Minnesplatser till DDR3-minnen är inte utformade på samma sätt som platser till DDR2 eller DDR1. Försök inte installera DDR3-minnen på moderkort avsedda för DDR1 och DDR2. Det kan orsaka permanenta skador på moderkortet och DIMM-modulen.
 • SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory): Använd bara SDRAM-minne av DDR-typ om datorn levererades med DDR-SDRAM.
RIMM-moduler (Rambus In-Line Memory Modules) är minneskort med 184 stift som tillåter överföringshastigheter på 600–800 MHz. RIMM-moduler som används med Intel Pentium® 4-processorer körs på 400 MHz systembuss, vilket ger en dataöverföringshastighet på 3,2 GB/s.

RIMM-moduler till HP-datorer måste uppfylla följande krav:

 • För HP-datorer krävs PC600- eller PC800 RDR-moduler (184-pin RaMBus dynamic Random access memory [RDRAM]).
 • Utan felåtgärdningskod (ECC).
 • Kompatibel med Rambus/Intel-specifikationer.
 • Alla fyra RIMM-minnesplatser måste fyllas, antingen med en RIMM-modul eller en kontinuitetsmodul som heter C-RIMM (Continuity RIMM). C-RIMM-moduler innehåller inte något minne, utan är bara platshållare för att skapa en sluten minneskrets.
 • RIMM-moduler arbetar parvis och måste komma från samma tillverkare. RIMM-modulerna i varje enskild kanal måste ha samma storlek.
 • När C-RIMM-moduler används för att fylla lediga minnesplatser måste de placeras på A2- och B2-minnesplatserna för RIMM-moduler.
 • RIMM-modulerna måste sättas på A1- och B1-minnesplatserna.
SO-RIMM-moduler (Small outline Rambus in-line memory modules) är minneskretsar med 160 stift som används i bärbara datorer. De är mindre än andra RIMM-moduler och används därför när det är ont om plats i chassit.
Vissa minnesmoduler kan arbeta i flerkanaliga lägen. Moderkortspecifikationerna till datorn innehåller information om lägen med dubbla kanaler, om de är tillgängliga och stöds. Minneslägen med dubbla eller tredubbla kanaler ger högre prestanda än enkelkanaliga minneslägen.
Följande krav måste uppfyllas för att DDR-minnen ska fungera i flerkanaliga lägen:
 • Alla DIMM-moduler måste ha samma storlek (256 MB, 512 MB osv.)
 • Samma DRAM-chipteknik (x8 eller x16).
 • Alla moduler måste vara antingen enkel- eller dubbelsidiga.
 • DDR2 och DDR3 stöder dubbelkanaliga minneslägen. Du måste använda minnen av samma och rätt typ på minnesplatser för kanal A respektive kanal B. Minnesplatserna är vanligtvis färgkodade för enkelhetens skull.
 • DDR3-minnen kan stödja tre DIMM-minnen i minneslägen med tre kanaler. Du måste använda minnen av samma storlek och typ på respektive DIMM-minnesplatser för kanal A, B och C. Minnesplatserna är vanligtvis färgkodade för enkelhetens skull.
OBS:Moderkort med kretsuppsättningen Intel i945G eller i945P; med DDR2-667 minnesmoduler som använder engigabit-teknik fungerar som DDR2-533 minnesmoduler. Om du använder snabbare DDR2-667-minnesmoduler måste de ha storleken 256 eller 512 MB.

Köpa minne

HP rekommenderar att du köper minne direkt av HP, auktoriserade HP-återförsäljare eller en välkänd leverantör av datorprodukter.
Du kan köpa datorminne i de flesta datorbutiker där du bor eller på Internet, till exempel Crucial eller HP . Många av webbplatserna samarbetar med HP för att automatiskt föreslå korrekt typ av minne, baserat på datormodell. Innan du köper minne ska du ta reda på hur mycket minne du behöver och vilken typ av minne som är kompatibelt med datorn.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube