Gå till innehåll

Lös problem med installation och Internetanslutning i ett trådlöst nätverk med Vista

 • Skriv utSkriv ut
Detta dokument gäller HP-Notebook-datorer med Windows Vista.
Om du inte använder operativsystemet Vista läser du
Läs detta dokument om du har problem med att upprätta en ny anslutning till ett trådlöst hemnätverk eller offentligt WiFi-nätverk. I detta dokument antas att du har konfigurerat alla obligatoriska trådlösa komponenter och att du framgångsrikt har upprättat ett trådlöst hemnätverk. Men nu har du problem med att ansluta en dator till det trådlösa nätverket.

Besluta var du ska börja felsöka

Det första felsökningssteget är att identifiera symtomen för att bestämma om problemet rör datorns nätverksanslutning eller nätverkets Internet. Så här öppnar du Nätverks- och delningscenter i Windows Vista:
Klicka på Start, skriv Nätverks- och delningscenter i sökfältet och tryck på Retur-tangenten.
Identifiera nätverksstatusgrafiken som visas i Nätverks- och delningscenter och använd följande tabell för att utföra de erforderliga korrigeringarna. I exemplen indikerar bilden problem med anslutningen, och indikerar ingen anslutning.
Den här bilden betyder att datorn är ansluten till ditt trådlösa nätverk och att den tidigare haft åtkomst till Internet men plötsligt inte kan ansluta till Internet.

Innan du felsöker anslutningen från nätverket till Internet kontrollerar du att det finns en bra anslutning till nätverket enligt vad som anges i avsnittet ovan. Prova sedan följande:
Åtgärder:

Den här bilden betyder att det inte finns något tillgängligt trådlöst nätverk eller att det finns ett nätverk men att datorn aldrig har anslutits till det nätverket.
Åtgärder:

Det här dokumentet innehåller inte information om hur du konfigurerar ett nytt trådlöst nätverk.

Öppna Hjälp och support, välj Felsökningsverktyg och starta HP Hemnätverkscenter för att konfigurera ett nätverk.

I Vista övervakas nätverks- och Internetanslutningar. Om ett fel identifieras visas ett meddelande i Windows Vista om anslutning saknas eller begränsad anslutning och du ombeds godkänna felsökning av problemet. Klicka på OK så att Vista kan felsöka och återställa anslutningen.
 • Om ett felmeddelande inte visas trots att Internetanslutningen inte fungerar högerklickar du på ikonen för nätverksanslutning i systemfältet och väljer Diagnostisera och reparera på menyn. Låt Vista reparera och återupprätta anslutningen.
 • Om det inte finns någon ikon för nätverksanslutning i systemfältet, klicka på Start, skriv Nätverk i sökfältet och välj därefter Nätverks- och delningscenter i listan. Välj Diagnosticera och reparera i den vänstra rutan. Låt Vista reparera och återupprätta anslutningen.
När datorn upprättar en anslutning till en router eller Internet används flera IP-adresser för att hantera kommunikationen. Om datorn eller routern blir utan ström ett ögonblick eller om Internettjänsten tillfälligt avbryts, kan IP-adressen ändras och anslutningarna försvinna. LED-lampan kan visa att en anslutning finns, men alla IP-adresser överensstämmer inte.
Så här återställer du strömmen till modemet, routern och datorn så att de rätta IP-adresserna upprättas:
 1. Stäng av modemet.
 2. Dra ut ström-, Ethernet- och telefonkabeln från modemet.
 3. Stäng av routern (om den är inkopplad i nätverket).
 4. Dra ut ström-, Ethernet- och telefonkabeln (om du använder en modemrouter) från routern.
 5. Stäng av datorn.
 6. Vänta i 30 sekunder på att strömmen försvinner från enheterna.
 7. Anslut ström-, Ethernet- och telefonkabeln till modemet igen.
 8. Slå på modemet och vänta på att modemet avslutar startprocessen.
 9. När alla tillgängliga lysdioder lyser med fast sken på modemet ansluter du ström-, Ethernet- och telefonkabeln till routern.
 10. Vänta tills routern har slutfört starten och alla tillgängliga lysdioder lyser med fast sken.
 11. Starta datorn och försök att återansluta till det önskade nätverket.
Om ovanstående steg inte löser problemet, fortsätter du med följande steg. Om detta inte löser problemen med anslutningen till Internet kontaktar du din Internetleverantör för att få hjälp med att felsöka modemet och Internetleverantörens installation.

Kontrollera att den trådlösa nätverksenheten är påslagen

För att det trådlösa nätverkskortet ska fungera riktigt måste du utföra två separata åtgärder: slå på strömmen till den trådlösa enheten, och gör det sedan möjligt för enheten att sända och att ta emot signaler.
Det finns olika sätt att kontrollera status för det trådlösa nätverket och att starta och stänga av den trådlösa enheten. Du måste slå på den trådlösa nätverksenheten på samma sätt som du stängde av den.
De flesta Notebook-datorer har en knapp eller strömbrytare på höljet som skickar ström till Bluetooth-enheten och andra trådlösa nätverksenheter. Knappen eller strömbrytaren till trådlösa nätverk kan sitta på någon av följande tre platser:
På tangentbordetPå datorns sidaPå datorns framsida
En indikatorlampa lyser när Bluetooth- eller kommunikationsenheter i det trådlösa nätverket är på. Om datorn har både Bluetooth och trådlöst nätverk och en av dem är avstängd eller enheten inaktiverad, lyser en gul lampa. Indikatorn lyser inte när strömmen till enheten är avstängd. Du måste använda programmet HP Wireless Assistant för att aktivera eller inaktivera enskilda trådlösa funktioner.
Trådlösa enheter kan stängas av och slås på med HP Wireless Assistant. Verktyget är utformat för att styra trådlösa enheter och Bluetooth-enheter i det trådlösa lokala nätverket individuellt. Det trådlösa lokala nätverket kan vara aktiverat samtidigt som Bluetooth är avstängt och tvärtom.
Åtgärder i HP Wireless Assistant påverkar inte strömbrytaren till trådlösa enheter. Den trådlösa enhetens blå lampa kan vara tänd och visa att enheten får ström trots att den är avstängd. Som standard är HP Wireless Assistant konfigurerad för att visa en ikon för aktiverad trådlös anslutning eller en ikon för avaktiverad trådlös anslutning i systemfältet i Windows. Datorn kan dock ställas in för att inte visa ikonerna i systemfältet.
HP rekommenderar att HP Wireless Assistant konfigureras så att ikonerna visas enligt följande.
 1. Klicka på Start, skriv wireless assistant i sökfältet och välj HP Wireless Assistant i listan.
  Om HP Wireless Assistant inte är installerad, antingen:
 2. Kontrollera status för installerade trådlösa enheter. Alla ska vara på.
 3. Klicka på Egenskaper för att öppna fönstret Inställningar.
 4. Välj alternativet Visa Wireless Assistant-ikonen i meddelandefältet och klicka sedan på Verkställ. Ikonen visas i Systemfältet.
Nu kan du enkelt övervaka det trådlösa nätverket genom att kontrollera strömlampan, ikonen för trådlöst lokalt nätverk samt nätverksanslutningsikonen .
OBS:Om HP Wireless Assistant inte är installerat är programmet tillgängligt i avsnittet Nätverksdrivrutiner på sidan Support och drivrutiner på hp.com.
Inte alla HP Notebook-datorer levereras med inbyggt trådlöst nätverkskort. Om datorn har ett externt trådlöst nätverkskort är det troligen aktiverat när PCMCIA- eller USB-enheten är ansluten. Särskilda anvisningar finns i tillverkarens dokumentation. Återställ anslutningen genom att ta ut kortet ur PCMCIA-platsen eller USB-porten och sätt tillbaka det när Windows körs. Windows Vista bör identifiera det trådlösa nätverkskortet och börja söka efter den trådlösa anslutningen. Du kan välja att ansluta till något av de trådlösa nätverken i närområdet.
Vissa PCMCIA trådlösa nätverkskort har LED-ljus som visar vissa nätverksbeteenden.
 • Om kortet inte har någon tänd lampa är det kanske inte ordentligt anslutet till notebook-datorn.
 • Om lampan blinkar kan notebook-datorn vara utanför det trådlösa nätverkets räckvidd eller så är nätverket inte korrekt konfigurerat.
 • En fast lampa betyder vanligtvis att kortet tar emot den trådlösa signalen och att nätverket är korrekt konfigurerat.
Om det inte hjälper att ta ut och sätta tillbaka kortet går du till webbplatsen för tillverkaren av det trådlösa nätverkskortet och hämtar uppdaterade program och drivrutiner till det trådlösa nätverkskortet.
Om du inte har HP Wireless Assistant installerat i datorn kan använda du Windows Mobilitetscenter för att kontrollera de trådlösa enheterna. Windows Mobilitetscenter kan aktivera/avaktivera alla de trådlösa enheterna samtidigt. Det kan inte aktivera/avaktivera det trådlösa lokala nätverket och Bluetooth-enheter individuellt, som de kan när HP Wireless Assistant används.
Windows Mobilitetscenter fungerar oberoende av den trådlösa enhetens strömbrytare. Den trådlösa enhetens blå lampa kan vara tänd och visa att enheten får ström trots att den är avstängd.
Kontrollera de installerade trådlösa enheternas status genom att följa stegen nedan.
 1. Klicka på Start, ange mobility i sökfältet och välj Windows Mobilitetscenter i listan.
 2. Kontrollera att bilden på det trådlösa nätverket visas som Ansluten i Windows Mobilitetscenter-fönstret.
 3. I Windows Mobilitetscenter-fönstret visar den här bilden att det trådlösa nätverket är avaktiverat. Klicka på Aktivera det trådlösa nätverket.
  Dina trådlösa enheter aktiveras nu via Windows Mobilitetscenter-fönstret.

Kontrollera att den trådlösa nätverksanslutningen är aktiverad

För att det trådlösa nätverkskortet ska fungera riktigt måste du utföra två separata åtgärder: slå på strömmen till den trådlösa enheten, och gör det sedan möjligt för enheten att sända och att ta emot signaler.
När du har kontrollerat att den trådlösa nätverksenheten får ström kontrollerar du att enheten är aktiverad för att skicka och ta emot signaler.
Anslutningen till vanliga och trådlösa nätverk kan aktiveras och avaktiveras. Så här kontrollerar du status:
 1. Högerklicka på ikonen för nätverksanslutning i systemfältet och välj Nätverks- och delningscenter.
 2. Välj Hantera nätverksanslutningar.
 3. Kontrollera status för det trådlösa nätverket. På bilden är det trådlösa nätverket avaktiverat.
 4. Aktivera nätverket genom att högerklicka på anslutningen och välja aktivera. Det kan ta några sekunder för anslutningen att aktiveras.
Om anslutningen till nätverket inte kan aktiveras med Windows Nätverks- och delningscenter eller om nätverket aktiveras men anslutningen uteblir använder du HP Wireless Assistant och aktiverar det trådlösa nätverkskortet.
Så här kontrollerar du status:
 1. Klicka på Start, ange wireless i sökfältet och välj HP Wireless Assistant i listan.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera den trådlösa adaptern.
Det trådlösa nätverkskortet ska nu vara aktiverat.

Verifiera de aktuella nätverkinställningarna

Om du kopplar datorn till många hem- eller företagsnätverk eller offentliga WiFi-nätverk, kan datorn automatiskt försöka ansluta till fel nätverk eller använda fel säkerhetsinställningar.
När datorn identifierar ett trådlöst nätverk och om den någon gång har varit ansluten till nätverket försöker den återupprätta anslutningen. Anslutningen är kanske inte till det nätverk som du har tänkt dig. Du kan ange vilken ordning datorn ska använda när den har identifierat flera trådlösa nätverk. Ta med jämna mellanrum bort gamla eller oanvända nätverk från listan över anslutningar.
Gör så här för att fastställa till vilket nätverk datorn är ansluten eller för att välja ett annat nätverk:
 1. Högerklicka på nätverksanslutningsikonen i systemfältet och välj Nätverks- och delningscenter på menyn.
 2. I fönstret visas namnet på ett eller flera nätverk samt anslutningstypen.
  • Om datorn är ansluten till fel nätverk väljer du koppla från.
  • Om du vill undvika att datorn ansluter till det här nätverket i framtiden väljer du Visa status och avmarkerar de tre alternativen för automatisk anslutning. Klicka på OK för att godkänna ändringen.
  • Om önskat nätverk står med i listan men datorn inte är ansluten till det eller om anslutningen är dålig väljer du Visa status och fliken Säkerhet. Kontrollera eller ändra värdena säkerhet, säkerhetsnyckel (lösenord) och nyckelindex.
Felaktig information i krypteringsinställningarna är den vanligaste orsaken till problem med trådlösa nätverk. Så här löser du krypteringsproblem:
 1. Kontrollera att den trådlösa nätverksanslutningen är aktiverad.
  1. Klicka på Start och ange nätverk och dela i sökfältet, välj sedan Nätverks- och delningscenter på menyn när alternativet visas.
  2. Välj Hantera nätverksanslutningar till vänster i Nätverks- och delningscenter. Fönstret Nätverksanslutningar öppnas.
  3. Undersök den trådlösa anslutningen. Om den är avaktiverad högerklickar du på ikonen för den trådlösa anslutningen och väljer Aktivera.
 2. Kontrollera att Notebook-datorn kan se namnet eller SSID för det trådlösa nätverk till vilket du är ansluten.
  1. Klicka på Start och ange nätverk och dela i sökfältet, välj sedan Nätverks- och delningscenter på menyn när alternativet visas.
  2. Välj Anslut till ett nätverk till vänster i Nätverks- och delningscenter. När fönstret Anslut till ett nätverk visas väljer du Trådlöst på listmenyn.
  3. Namnet på nätverket du ansluter till bör finnas med på listan över trådlösa nätverk. Om namnet inte finns på listan följer du tillverkarens dokumentation om hur du ska felsöka den trådlösa routern.
 3. Kontrollera att Notebook-datorns nätverksnyckel motsvarar den nätverksnyckel som krävs av den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.
  1. Klicka på Start och ange nätverk och dela i sökfältet. Välj sedan Nätverks- och delningscenter på menyn när alternativet visas.
  2. Välj Hantera trådlösa nätverk till vänster i Nätverks- och delningscenter. Fönstret Nätverksanslutningar öppnas.
  3. I Nätverk kan du granska och ändra listan, högerklicka på nätverksnamnet du ansluter till och välj Egenskaper.
  4. Välj fliken Säkerhet i fönstret Nätverksegenskaper och ange korrekt krypteringsinformation genom att ange nätverksnyckeln i textrutan Nätverksnyckel: Klicka sedan på OK för att spara inställningarna.
En vanlig orsak till problem med nätverksanslutningen är att du av misstag har råkat ansluta till fel nätverk. Det kan också hända att anslutningen ser ut att fungera men att den egentligen inte finns. Till exempel kan IP-adresser ändras i samband med ett kort strömavbrott till routern eller modemet eller ett kort avbrott i signalen från Internetleverantören. Dessa typer av problem kan lösas genom att koppla bort nätverksroutern och återupprätta anslutningen manuellt med rätt lösenord och nyckel.
Innan du gör detta kontrollerar du att den trådlösa enheten är påslagen och att nätverksindikatorn () lyser blått.
Använd följande steg för att koppla från ett trådlöst nätverk och därefter söka efter och manuellt återupprätta en anslutning till önskat trådlöst nätverk.
 1. Högerklicka på nätverksanslutningsikonen i systemfältet och välj sedan Nätverks- och delningscenter.
  Du kan också klicka på Start, ange Network and Sharing i sökfältet och sedan välja Nätverks- och delningscenter i listan.
 2. Om det finns en eller flera trådlösa anslutningar klickar du på Koppla från. Efter några sekunder försvinner det trådlösa nätverket från listan.
 3. I fönstret Nätverks- och delningscenter väljer du Skapa anslutning eller nätverk i den vänstra rutan.
  Välj INTE alternativet Anslut till nätverk. Om problemet beror på ett felaktigt lösenord eller nyckelindex upprepas anslutningen med felaktig information enligt det här alternativet.
 4. I fönstret Välj ett anslutningsalternativ väljer du Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt och klickar på Nästa.
 5. Ange nödvändig information om det trådlösa nätverket och klicka sedan på Nästa.
  • Nätverksnamn.
  • Säkerhetstyp. Måste vara samma säkerhetsinställningar som för den trådlösa routern
  • Säkerhetsnyckel/lösenfras.
  • Välj Starta denna anslutning automatiskt.
  • Välj Anslut även om nätverket inte är aktivt.
 6. Om det trådlösa nätverket redan finns väljer du Använd befintligt nätverk när frågan ställs. Den angivna informationen ersätter de tidigare värden som orsakade anslutningsproblemet.
  Välj önskat nätverk och klicka på Anslut.
  Efter några sekunder visas ett meddelande om att datorn är ansluten till nätverket.
 7. När anslutningen har skapats placerar du muspekaren över nätverksanslutningsikonen i systemfältet för att kontrollera namn, hastighet, styrka och status för anslutningen. Om anslutningen är svag eller långsam, se Minimera störningarna och flytta datorn närmare routern .
Nu bör anslutningen mellan Notebook-datorn och den trådlösa routern eller åtkomstpunkten vara god. Beroende på inställningarna bör du ha tillgång till andra datorer och program i nätverket eller tillgång till Internet. Om ikonen för trådlös anslutning inte visas, saknas programdrivrutinen eller är defekt. Se Installera om WLAN-drivrutinen för mer information om hur du åtgärdar problemet.
Routrar till trådlösa nätverk har begränsad räckvidd. Ju längre datorn är från routern, desto svagare blir signalen. Fasta föremål som väggar, metallmöbler och elutrustning kan störa signalen och minska räckvidden.
Prova därför att flytta datorn närmare routern och minimera störningar från andra elektriska apparater. Om anslutningen fungerar när datorn flyttas närmare routern kan du sedan flytta datorn längre bort och se hur stor räckvidden är.
Du kan förlänga räckvidden för routern till trådlösa nätverk genom att köpa en annan antenn från routertillverkaren eller använda en signalförstärkare.

Testa de individuella komponenterna

Eftersom detta dokument beskriver problem under inställning av ett nytt trådlöst hemnätverk, kan det vara bra att testa de individuella komponenterna genom att tillfälligt koppla datorn till komponenterna med en nätverkskabel eller installera uppdaterade drivrutiner.
Du kan avgöra om det finns ett problem med den trådlösa routern i ett nätverk genom att koppla datorn direkt till nätverksroutern med en Ethernet-kabel. Om du inte kan ansluta trådlöst till nätverket men kan se andra enheter i nätverket och når Internet med den fasta anslutningen, kanske problemet ligger hos den trådlösa enheten i datorn.
Å andra sidan kanske det är problem med en felaktig IP-adress eller en säkerhetsfras. Det kan vara nödvändigt att slå på eller stänga av datorns trådlösa nätverksenhet under testet för att kontrollera att routern är konfigurerad med rätt namn (SSID), säkerhetslösenord och nätverksnyckel.
 1. Flytta datorn närmare routern (vid behov) och anslut en Ethernetkabel till datorns nätverksport och någon av de lediga portarna på routern.
 2. Högerklicka på ikonen för nätverksanslutning i systemfältet och välj Nätverks- och delningscenter.
 3. I fönstret visas namnet på ett eller flera nätverk samt anslutningstypen.
 4. Välj Hantera nätverksanslutningar.
 5. Kontrollera status for det kabelförsedda nätverket.
 6. Om det stationära eller trådlösa nätverket är inaktiverat högerklickar du på anslutningen och väljer Aktivera. Det kan ta några sekunder för anslutningen att aktiveras.
  • Om fönstret Nätverks- och delningscenter innehåller anslutningar från datorn till nätverksroutern och från routern till ISP- eller DSL-modemet, klicka på Internetikonen för att öppna en webbläsare och visa en sida på webben som anger att routern är konfigurerad.
  • Om fönstret Nätverks- och delningscenter innehåller anslutningar från datorn till nätverksroutern men inte till Internet, är routern kanske inte konfigurerad. Se Återställ och konfigurera om routern .
  • Om nätverksroutern inte kan anslutas till Internet och du har installerat program som kräver ändringar i brandväggsinställningarna, se Hjälpen från routertillverkaren för mer information om hur du återställer routern till fabriksinställningarna.
 7. När du har kontrollerat direktanslutningen till Internet via kabel, starta den trådlösa enheten, koppla från Ethernet-kabeln till datorn och skapa en ny anslutning till det trådlösa nätverket manuellt.
Om problemet inte löstes genom ovanstående steg, prova med en annan Ethernet-kabel. Om detta inte hjälper läser du i HP Notebook-datorer - Lösa problem med Internet- eller nätverksanslutningar när en Ethernet-kabel används för att ansluta till en router eller ett modem för fler felsökningstips.
Genom att ansluta datorn direkt till ISP- eller DSL-modemet med Ethernet-kabel kan du ta reda på om det finns någon inkommande signal från Internetleverantören. Öppna en webbläsare och surfa till valfri webbplats. Om du har tillgång till ytterligare en dator ansluter du den direkt till modemet för att se om en anslutning skapas.
 • Om ingen av datorerna kan ansluta till Internet kontaktar du Internetleverantören för teknisk assistans.
 • Om den ena datorn kan ansluta till Internet med en direkt anslutning men inte den andra, finns problemet hos den enskilda datorn. Se Avancerade problem med nätverks- och Internetanslutning och kontakta sedan HP för teknisk assistans.
Om inte en ikon om trådlös anslutning visas inom 15-30 sekunder efter att du har aktiverat det trådlösa nätverket, eller om Windows-felmeddelandet Enheten kunde inte hittas visas, kan det hända att programmets drivrutin saknas eller är defekt. Du löser problemet genom att ladda ner och installera de senaste drivrutinerna och BIOS-inställningarna från HP:s webbplats. En drivrutin kan tas bort en gång av misstag men om den försvinner från Enhetshanteraren fler än en gång, kontaktar du HP för teknisk support.
Du hittar uppgraderade drivrutiner till trådlösa nätverkskort och den senaste BIOS-versionen till den bärbara datorn på HP:s sida för hämtning av drivrutiner och programvara . Du måste känna till datorns exakta modell- eller produktnummer. Tänk på att välja rätt operativsystem.
Om du inte kan ansluta datorn till Internet, gå ut på Internet med en annan dator för att söka efter drivrutiner. Använd alternativet Spara, inte Kör, när du hämtar drivrutiner till ett USB-minne, en flash-enhet, en CD/DVD-skiva eller en annan portabel enhet.
Om du använder en trådlös adapter som har köpts separat, gå in på tillverkarens hemsida för att hämta den senaste programversionen.

Avancerade problem med nätverks- och Internetanslutning

Om datorn har varit ansluten till det trådlösa nätverket tidigare men nu inte kan ansluta till den trådlösa nätverksroutern eller ISP/DSL-modemet och du redan har provat alla andra felsökningssteg, utför följande och kontakta vid behov HP för teknisk support.
Om den trådlösa anslutningen helt plötsligt slutar fungera när den bärbara datorn går på batteri bör du inaktivera några alternativ för energisparläget.
Bärbara datorer använder energisparinställningar för att balansera prestanda och batteritid. Om energisparalternativet är inställt på lägre ström för att spara batteritid minskas strömmen till nätverkskortet. Du bör ställa in effektuttaget på 100 % (maximal prestanda) för både batteridrift och när datorn är ansluten till nätadaptern. Följ stegen nedan för att kontrollera att inställningarna är korrekta:
 1. Klicka på Start, ange power i sökfältet och välj sedan Energialternativ i listan.
 2. Välj energischemat Höga prestanda.
Stäng Enhetshanteraren, starta om den bärbara datorn och försök ansluta till det trådlösa nätverket.
De flesta trådlösa enheter kan konfigureras så att strömmen stängs av för att öka batteritiden. Det är normalt inget problem när en bärbar dator är ansluten till en nätadapter. När datorns drivs med batteriström, kan adaptern stängas av för att spara ström. Så här inaktiverar du den här ströminställningen:
 1. Klicka på Start (), skriv enhet i sökfältet. Välj Enhetshanteraren från träfflistan.
 2. Klicka på plustecknet (+) intill Nätverkskort, högerklicka på det trådlösa kortet (WiFi) i listan och välj sedan Egenskaper.
 3. Välj fliken Energisparfunktioner i kortets egenskapsfönster och avmarkera alternativet Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström.
Stäng Enhetshanteraren, starta om den bärbara datorn och försök ansluta till det trådlösa nätverket.
Om du har installerat en ny router eller gjort flera ändringar i routerinställningarna medan du försökte lösa anslutningsproblemen, bör du återställa routern till fabriksinställningarna och därefter köra tillverkarens installationsprogram för att konfigurera routern. Följande steg är allmänna riktlinjer. Modellspecifik information finns i användarhandboken som medföljde routern.
OBS:I de flesta routrar går det att återställa fabriksinställningarna. Tillverkaren tillhandahåller en guide som hjälper dig genom hela installationen och konfigurationen. Återställ routern genom att dra ur nätkabeln och sedan trycka på återställningsknappen på routerns baksida.
 1. Ange routerns standardinställda IP-adresser i webbläsarens adressfält.
  • 3Com: http://192.168.0.1,1
  • D-Link: http://192.168.0.1
  • Linksys: http://192.168.0.1,1
  • Netgear: http://192.168.0.1
  IP-adresserna tillhandahålls endast som information.
 2. När routerns hemsida visas kanske du måste ange ett lösenord för att kunna konfigurera routern. Användarhandboken som medföljde routern innehåller modellspecifik information.
  OBS:I de flesta routrar går det att återställa fabriksinställningarna. Tillverkaren tillhandahåller en guide som hjälper dig genom hela installationen och konfigurationen. Återställ routern genom att dra ur nätkabeln och sedan trycka på återställningsknappen på routerns baksida. Du kan nu starta konfigurationsprocessen.
 3. Om du har administratörsrättigheter till routern bör du ändra routerns standardnamn, kallas ibland för SSID, till ett unikt namn så att du kan skilja routern från andra routrar i närheten.
 4. Lägg till trådlös kryptering (WEP) eller skapa ett skyddat trådlöst nätverk (WPA) för att förhindra att andra datorer ansluter till ditt hemnätverk.
 5. Ange ett lösenord för nätverksåtkomst - kallas ibland för lösenfras. Tänk på att välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg, t.ex. ett telefonnummer som du ringer ofta eller en fras som du enkelt kan minnas.
 6. Om routern är ansluten till ISP-eller DSL-modemet öppnar du webbläsaren och kontrollerar att datorn har en Internetanslutning.
Datorer kan drabbas av spionprogram och virus om du inte har en uppdaterad brandvägg. Se HP Notebook-datorer - Förbättra prestanda i Notebook-datorer för mer information om hur du skyddar datorn mot den här sortens hot.
Kontrollera dessutom att brandväggsinställningarna tillåter anslutning till Internet. Mer information om inställningarna finns i hjälpen till brandväggsprogrammet.
Om du inte kan lösa problemet med en trådlös anslutning som har fungerat tidigare men nu inte fungerar, kan du som en sista utväg utföra en systemåterställning. Microsoft Systemåterställning skapar automatiskt och regelbundet återställningspunkter, om du har ställt in funktionen så. Använd en befintlig återställningspunkt för att återställa systemet till aktuell status när den trådlösa anslutningen fungerade. Se HP Notebook-datorer - Använda Microsoft Systemåterställning för mer information.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube